Олег Віталійович Боярчук, старший викладач, кандидат технічних наук

У 2013 році закінчив Львівський національний аграрний університет, спеціальність «Енергетика сільськогосподарського виробництва», отримав кваліфікацію спеціаліста, а у 2015 році закінчив Львівський національний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», отримав кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

Кандидат технічних наук з 2019 року. Дисертацію захищено 14 червня 2019 року у спеціалізованій вченій раді К 35.874.02 У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій, отримав диплом ДК №053745 від 15.10.2019 р.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 9 років, у тому числі у даному закладі – 9 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2014 – 2017 рр. – аспірант кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2011 р. – асистент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2014 – 2018 рр. – старший викладач кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

Із 31. 08. 2018 і до цього часу – старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами:

- Управління проєктами та програмами;

-  Проєктування інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень;

- Моделювання процесів та систем.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», «Управління проєктами та програмами»

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Управління проєктами.

- Інженерний менеджмент.

- Управління ІТ-проєктами.

- Комп’ютерні технології з основами програмування.

Основні навчально-методичні та наукові результати:

Має 26 публікацій, з них 20 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Powered by Web Agency