Леонід Леонідович Сидорчук, кандидат технічних наук, в.о. доцента

У 2005 році закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидат технічних наук з 2008 року. Дисертацію захищено 6 червня 2008 року у спеціалізованій вченій раді К 36.814.03 Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України.

З 2018 року призначений на посаду в.о. доцента кафедри інформаційних систем та технологій.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти – 14 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладі вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2005–2008 рр. – аспірант денної форми з відривом від виробництва кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського НАУ;

2006–2017 рр. – асистент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського НАУ;

З 2018 р. і до цього часу – в.о. доцента кафедри інформаційних систем та технологій Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямом « Управління проєктами та програмами технологічно інтегрованих структур аграрного виробництва»

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт».

Читає курси лекцій, веде лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

- Основи інформаційних систем;

- Комп’ютерні технології з основами програмування;

- Управління проєктами;

- Основи інженерного менеджменту.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Опублікував 80 наукових та науково-методичних праць. Серед них 2 монографії, 66 наукових статей у загальнодержавних базах даних та 12 у міжнародних базах даних.

Powered by Web Agency