Світлана Федорівна Яців – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства.

У 1990 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства».

З 2003 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Формування та розвиток регіонального ринку м’яса».

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка підприємства», «Економіка та організація інноваційної діяльності», «Стратегія підприємства»; для студентів ОС «Магістр» – «Ринок і конкуренція».

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тематика підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Основні напрями наукових досліджень: функціонування ринку м’яса; забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств.

Автор близько 100 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-5242-7845.

Індекс Гірша в Google Академія – 4.

Основні публікації:

1. Яців І. Б., Яців С. Ф. Регіональний ринок м’яса: ефективне функціонування і перспективи розвитку: монографія. Львів, 2008. – 185 c.

2. Горбонос Ф.В., Янковська Л.А., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.М., Семчук Ж.В., Яців С.Ф. Кооперація в агробізнесі: підручник. Львів, 2011. – 360 с.

3. Yatsiv I., Yatsiv S. Social functional strategy to secure competitive capacity of agricultural enterprises. Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. Higher School of Social and Economic. Przeworsk: WSSG, 2019. Vol. 1. P. 204-212

4. Яців С.Ф. Варіанти розвитку м’ясного скотарства України. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2015. № 22(1). – С. 149-158.

5. Яців С.Ф. Концентрація виробництва як чинник розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах. Аграрна економіка. 2016. Т9. № 3-4. – С. 97-104.

6. Яців С.Ф. Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах. Аграрна економіка. 2017. Т.10. № 3-4.

7. Яців С.Ф., Яців І.Б. Особливості формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств. Економічний аналіз: зб. наук. праць ТНЕУ. 2018. Т.28. № 1. – С. 278-285.

8. Щербата І. В., Яців С. Ф. Використання інструментарію теорії ігор при визначенні спеціалізації сільськогосподарського підприємства. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2019. № 26. – С. 129-134.

9. Яців С.Ф., Яців І.Б. Збутова діяльність фермерських господарств. Аграрна економіка. 2019. № 3-4. С. 77-84.

10. Руліцька К., Яців С. Функціонування підприємств в умовах загострення невизначеності через пандемію. Аграрна економіка. 2020. – Т.13. № 3-4. – С. 68-76.

Powered by Web Agency