Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Форма підсумкового контролю

Обов’язкові компоненти загальної підготовки ОП

ОКЗ 1

Історія України

екзамен

ОКЗ 2

Філософія

екзамен

ОКЗ 3

Економічна теорія

залік

ОКЗ 4

Іноземна мова

залік, екзамен

ОКЗ 5

Вища математика та інформаційні технології

екзамен

ОКЗ 6

Українська мова (за професійним спрямуванням)

екзамен

ОКЗ 7

Хімія

залік, екзамен

ОКЗ 8

Ботаніка

екзамен

ОКЗ 9

Фізіологія рослин

екзамен

ОКЗ 10

Генетика та сільськогосподарська біотехнологія

залік, екзамен

ОКЗ 11

Правознавство

залік

ОКЗ 12

Безпека життєдіяльності та охорона праці

залік

Обов’язкові компоненти професійної підготовки ОП

ОКП 13

Механізація, електрифікація і автоматизація сільськогосподарського виробництва

екзамен

ОКП 14

Ґрунтознавство з основами геології

екзамен

ОКП 15

Ентомологія

екзамен

ОКП 16

Фітопатологія

екзамен

ОКП 17

Землеробство та гербологія

залік, екзамен, курсова робота

ОКП 18

Рослинництво

залік, екзамен, курсова робота

ОКП 19

Агрофармакологія

екзамен

ОКП 20

Агрохімія

екзамен, курсова робота

ОКП 21

Овочівництво

екзамен

ОКП 22

Плодівництво

екзамен

ОКП 23

Селекція, сортознавство та насінництво польових культур

залік, екзамен

ОКП 24

Основи наукових досліджень з використанням комп'ютерних методів

екзамен

ОКП 25

Агроекологія

екзамен

ОКП 26

Кормовиробництво та луківництво

екзамен

ОКП 27

Технології зберігання та переробки продукції рослинництва з основами стандартизації

залік, екзамен, курсова робота

ОП

Ознайомча практика

залік

НП

Навчальна практика

залік

ВП

Виробнича практика

захист звіту

КЕ

Комплексний кваліфікаційний екзамен

екзамен

Вибіркові компоненти ОП

ВК 1

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

залік

ВК 2

Дисципліна загальноуніверситетського вибору

залік

Вибіркові компоненти загальної підготовки ОП

Вибір дисциплін з блоку 1

ВКЗ 3

 

Фізика з основами біофізики

екзамен

Основи агрометеорології та кліматології

Вибір дисциплін з блоку 2

ВКЗ 4

 

Сільськогосподарська мікробіологія

екзамен

Загальна мікробіологія

Вибір дисциплін з блоку 3

ВКЗ 5

Біохімія

залік

Екологічна біохімія

Вибір дисциплін з блоку 4

ВКЗ 6

Іноземна мова поглибленого вивчення

залік, екзамен

Друга іноземна мова

Вибіркові компоненти професійної підготовки ОП

Вибірковий блок 1

ВБ 1.1

Тваринництво

екзамен

ВБ 1.2

Системи точного землеробства

екзамен

ВБ 1.3

Карантин рослин

екзамен

ВБ 1.4

Корми та годівля тварин

екзамен

ВБ 1.5

Системи удобрення польових культур

екзамен, курсова робота

ВБ 1.6

Лікарські, технічні та енергетичні культури

залік, екзамен

Вибірковий блок 2

ВБ 2.1

Екологічні основи ведення тваринництва

екзамен

ВБ 2.2

Охорона грунтів

екзамен

ВБ 2.3

Органічне рослинництво

екзамен

ВБ 2.4

Управління якістю продукції тваринництва

екзамен

ВБ 2.5

Агробіотехнології

екзамен, курсова робота

ВБ 2.6

Зеленні та пряно-смакові культури

залік, екзамен


Powered by Web Agency