На кафедрі генетики, селекції та захисту рослин факультету агротехнологій і екології значну увагу приділяють зміцненню матеріально-технічної бази освітнього процесу, наповненню його практичними аспектами, що спрямовані на посилення практичної складової підготовки фахівців агрономічного профілю. Нині на кафедрі організовані та успішно функціонують 6 навчальних лабораторій: генетики, фізіології рослин, фітопатології, ентомології, захисту рослин, навчально-наукова біотехнологічна лабораторія. А після чергових старань науково-педагогічних працівників і допоміжного персоналу та їх півторарічної копіткої роботи на кафедрі створена цілком нова навчально-наукова лабораторія із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства. Метою створення такої лабораторії було не тільки матеріальне забезпечення трьох навчальних дисциплін селекційно-насінницького напряму, які читаються на кафедрі (селекція, сортознавство та насінництво польових культур; насінництво і насіннєзнавство; насінництво та сортознавство олійних культур), але й проведення наукових досліджень у цій царині.
Прикметно, що офіційне відкриття ректором університету академіком НААН України, професором Володимиром Снітинським навчально-наукової лабораторії із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства відбулось саме 10 червня, у день великого християнського свята – Вознесіння Христового. В офіційній церемонії відкриття також взяли участь: перший проректор Львівського НАУ професор Віталій Боярчук, декан факультету агротехнологій і екології доцент Володимир Бальковський, науково-педагогічні працівники і допоміжний персонал кафедри генетики, селекції та захисту рослин. Завідувач згаданої кафедри в.о. професора Петро Завірюха ознайомив присутніх із наявною у навчально-науковій лабораторії апаратурою, її призначенням, змістом нових лабораторних робіт, які виконуватимуть студенти у процесі навчання, методичним та візуальним забезпеченням навчального процесу, що, безумовно, сприятиме підвищенню його якості.
Не оминув ректор університету Володимир Снітинський своєю увагою також і планшетну (гербарну) колекцію зернових культур, яку вдалось зберегти кафедрі і не втратити її впродовж понад століття. Збережена планшетна колекція зернових культур Академії Рільничої у Дублянах (1901–1918 рр.) є не тільки якісним дидактичним матеріалом для нинішнього покоління студентів, але і тим безцінним генетичним фондом, який дозволяє зберегти колишні генетичні ресурси рослин для майбутніх поколінь і студентів, і науковців. Відновлення, реставрація і створення каталогу планшетної колекції зернових культур Академії Рільничої, а також облаштування нової навчально-наукової лабораторії із сортознавства, насінництва і насіннєзнавства присвячені знаменним датам – 165-літтю Львівського НАУ, 120-літтю Академії Рільничої і 120-літтю з часу заснування кафедри генетики, селекції та захисту рослин, які урочисто відзначатимуться у жовтні 2021 року.
На завершення офіційного відкриття нової навчально-наукової лабораторії ректор університету академік Володимир Снітинський поставив перед працівниками кафедри низку завдань, які торкалися перспектив організації навчального процесу у контексті відомої епідемічної ситуації, подальших наукових досліджень, розширення виконання кафедрою госпдоговірних робіт на замовлення виробництва.

Powered by Web Agency