18-20 березня 2020 року на кафедрі обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету відбулася Міжнародна науково-практична інтернет-конференція на тему «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти».

Організатори конференції:

● Міністерство освіти і науки України;

● Державна вища технологічна та економічна школа в Ярославі;

● Університет Миколаса Ромеріса, Литва;

● Турецький Гіресунський університет;

● Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва;

● Полтавська державна аграрна академія;

● Дніпровський національний аграрно-економічний університет;

● Миколаївський національний аграрний університет;

● Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка;

● Львівський національний аграрний університет;

● кафедра обліку та оподаткування Львівського національного аграрного університету.

Робота конференції проводилася за такими тематичними напрямами:

● Теоретичні та методичні засади інституційного забезпечення розвитку сучасного бізнесу;

● Сучасний бізнес: управління та оподаткування;

● Обліково-фінансове забезпечення сучасного бізнесу: організація, методика та практика;

● Інформаційні системи в управлінні бізнес-процесами підприємства;

● Інструменти та механізми інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності сучасного бізнесу.

Мета конференції полягає у пошуку рішень актуальних проблем методики та практики обліку, оподаткування та аудиту діяльності сучасного бізнесу, що зумовлено розширенням спектру інформаційних запитів про результативність бізнесу, встановленні контактів між вченими різних ЗВО України та зарубіжжя, обміні науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Загалом, у роботі конференції взяли участь представники із 40 навчально-наукових закладів України.

Найбільш активними були:

Львівський національний аграрний університет;
Полтавська державна аграрна академія;
Дніпровський національний аграрно-економічний університет;
Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
Миколаївський національний аграрний університет;
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
Львівський державний університет внутрішніх справ ;
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького;
Національний лісотехнічний університет України.

За результатами конференції сформовано збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти».

Відповідальна за випуск: к.е.н., доцент  кафедри обліку та оподаткування  О.С.Прокопишин.

Результати наукового пошуку можуть бути використані для подальших наукових досліджень та формування нових наукових ідей.


Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Збірник конференції.pdf)Збірник конференції.pdf 4147 Kb
Powered by Web Agency