Labor est omnia vicit improbus

Історія кафедри

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (скор. кафедра ПТБ) створена у 2018 році в результаті реорганізацій кафедр права і підприємництва та статистики і аналізу. Кафедра є випусковою для аналогічної спеціальності – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Кафедра ПТБ увібрала у себе кращий доробок, традиції та історичні напрацювання двох попередніх кафедр та напрацювання її відомих вчених. Колектив відчуває глибокий зв'язок та відповідальність перед тривалою історією та доробком попередніх кафедр. Кафедра відзначається органічним поєднанням універсальних і специфічних академічних компонентів, цікавими прикладними науковими дослідженнями, широкою співпрацею із вітчизняними та зарубіжними інституціями та підприємствами агробізнесу.

Кафедра має свою емблему (герб) та девіз. Також кафедра має власні сторінки на сайті університету та у соціальній мережі Facebook.

Склад кафедри

Іващенко Михайло Володимирович - асистент

Навчальний процес

Навчальний процес на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності організований відповідно до сучасних освітніх вимог та тенденцій розвитку вищої школи.

На кафедрі вивчається 3 цикли дисциплін:

Статистико-аналітичного спрямування – статистика, статистика з елементами економетрії, статистична обробка даних, економічний аналіз та ринкові дослідження, інвестиційний аналіз ІТ-проектів, фінансовий аналіз, аналіз господарської діяльності та проектний аналіз;

Підприємницького спрямування – підприємництво та бізнес-культура, бізнес-процеси, підприємницькі ризики, комерційна діяльність, організація агробізнесу;

Торгово-економічного спрямування – організація торгівлі та торгових підприємств, історія та методологія товарознавства, товарознавство, основи експертизи товарів, робіт та послуг, основи митної справи.

Вагоме місце у навчальному процесі займає практична підготовка студентів. Навчальну та виробничу практику студенти проходять у різноманітних держаних та приватних структурах, з якими кафедрою налагоджена тісна науково-дорадча співпраця. Це зокрема: Департамент агропромислового розвитку Львівської ОДА, управління агропромислового розвитку Радехівської Жовківської та Стрийської РДА, Львівська торгово-промислова палата, Асоціація підприємців Львівщини, ТзОВ «Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар», ТзОВ «Агро ЛВ Лімітед», численні фермерські господарства. Також студенти мають змогу вивчати передовий досвід організації підприємництва у сільськогосподарських підприємствах Польщі, Німеччини, Франції тощо.

Науково-дослідна робота

Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності продовжує наукові традиції кафедр, які її сформували. Традиційно багато уваги науковцями кафедри приділяється пошуку ефективних науково обґрунтованих підходів розвитку аграрного підприємництва, організаційно-економічному та аналітичному забезпеченню формування оптимальної виробничої структури підприємств аграрної сфери, підвищенню їх конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості. Вагоме значення серед напрямів наукової діяльності викладачів кафедри займають проблеми соціально-економічного розвитку сільських територій. Науковцями кафедри вивчаються ключові аспекти розвитку сільськогосподарської кооперації та соціального підприємництва у сільській місцевості, їх вплив на розвиток сільського господарства та сільських територій. Особливе значення в науковому доробку кафедри займають соціально-економічні проблеми розвитку села.

На кафедрі діє студентський гурток «Підприємництво: інновації, аналітика». Результати студентських досліджень публікуються в збірниках наукових праць університету, використовуються при виконанні курсових та дипломних робіт.

У науковій роботі кафедра співпрацює з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Національною академією аграрних наук України, Науково-методичним центром «Аграрна освіта», Генеральним консульством Чеської Республіки. Ми підтримуємо тісні зв’язки з багатьма навчальними закладами України та Європи. Результати наукових досліджень викладачів доповідаються на міжнародних конференціях в Польщі, Литві, Швеції, Чехії, Австрії та публікуються в наукових виданнях.

Коло наукових інтересів викладачів кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності як найкраще об’єднано науковою темою: «Організаційно-економічне й аналітичне забезпечення розвитку сільських територій та аграрного підприємництва».

Основні видання кафедри:

Виховна робота кафедри

Виховна робота на кафедрі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності проводиться згідно із затвердженим загальноуніверситетським планом виховної роботи та з дотриманням рекомендацій МОН України щодо організації виховної роботи у закладах вищої освіти.

Щомісяця куратори кафедри відвідують гуртожитки № 3 і 4 з метою контролю умов проживання студентів, проведення з ними бесід та інших заходів виховного характеру. Студенти регулярно долучаються до участі в спортивно-масових заходах.

За результатами відвідування та успішності студентів, бесід  кураторів студентами можна дійти висновку, що більшість студентів виконують вимоги навчального плану. Регулярно відвідують заняття, із задоволенням беруть участь у житті факультету та університету.

Протягом семестру наставники разом зі студентами груп систематично відвідують культурні та мистецькі заходи, які проводяться в університеті. Студенти беруть участь у фестивалі-конкурсі «Нові таланти ЛНАУ», відвідують Музей історії Львівського національного аграрного університету та музей С. Бандери.

Керівники-наставники проводять відкриті виховні години на теми: «Моральні аспекти поведінки в молодіжному середовищі (в гуртожитках)», Революція гідності», «День української писемності та мови».

Представники Львівської гідрогеолого-меліоративної експедиції провели бесіду на тему: «Правовий режим охорони водних ресурсів».

В кінці навчального року підводяться підсумки та розглядаються результати успішності студентів за рік.

Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота виступає складовою організаційної роботи колективу кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, оскільки залучення талановитої молоді можливе лише через донесення інформації до студентів про діяльність Львівського національного аграрного університету.

З метою формування в учнів готовності до професійного самовизначення викладачі кафедри організовують профорієнтаційні зустрічі у школах Радехівського та Стрийського районів.

Для кращої інформативності викладачами кафедри розроблено інформаційно-довідкові матеріали  про спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».


З життя кафедри

Контакти:

80381, Львівська обл., Жовківський р-н, м.Дубляни, вул. В.Великого, 1

Тел.: (032)22-42-928;

Powered by Web Agency