Формування якісних освітніх програм (ОП) підготовки фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» передбачає залучення інтелектуального потенціалу колективів кафедр електротехнічних систем і енергетики ЛНАУ, а також напрацювань передових вітчизняних і зарубіжних закладів освіти, науково-дослідницьких установ. Для формування прикладних фахових компетентностей важливе значення має співпраця із роботодавцями.

Такий підхід сприяє вивченню наявного досвіду, допомагає виявити можливі недоліки чи прорахунки в проєктуванні ОП, врахувати реальні інтереси стейкхолдерів, що підвищує конкурентоспроможність ОП. Залучення ж реальних роботодавців на етапі проєктування ОП допомагає сформувати програмні результати навчання, що реально відображають потреби ринку праці.

Саме вимоги щодо розроблення якісної ОП підготовки фахівців зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» зумовили проведення низки зустрічей викладачів кафедр ЕТС і енергетики з науковою спільнотою України для визначення запитів майбутніх роботодавців щодо необхідних компетентностей майбутнього фахівця. Такі періодичні обговорення з роботодавцями чинної програми, її елементів уможливлюють вчасне внесення необхідних коректив та відгук на актуальні запити.

15 квітня 2021 року на факультеті механіки та енергетики відбулося онлайн-обговорення із використанням платформи Zoom освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

В обговоренні зазначених питань, окрім професорсько-викладацького колективу, взяли участь роботодавці, а також декан факультету, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм.

Від академічної спільноти на обговоренні були присутні:

- доктор інженерії Міхал Автонюк – WULS-SGGW (Варшавський університет наук про життя, Польща);

- доктор інженерії Йоанна Алексєюк-Ґаврон – WULS-SGGW (Варшавський університет наук про життя, Польща);

- доктор інженерії Юозас Падгурскас – Університет Вітовта Великого, Литва;

- А.Л. Приступа – к.т.н., доцент, завідувач кафедри інформаційно-вимірювальних технологій та фізики Чернігівського національного технологічного університету;

- О.О. Мірошник – д.т.н., професор, завідувач кафедри електропостачання та енергетичного менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П.М. Василенка;

- О.В. Чабан – к.т.н., директор ТОВ «НВК ЛТЗ» (Львівський трансформаторний завод).

Роботодавці галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки:

- О.С. Чернявський – керівник регіонального представництва «Західне» ДП «Сіменс Україна»;

- М.С. Мотрук – інженер-енергетик ТзОВ «Кормотех»;

- І.В. Волч – інженер-енергетик ТзОВ «ЛВ Маркет»;

- А.Р. Волощак – начальник Карпатського РЕМ ПрАТ «Львівобленерго»;

- О.Л. Мірошник – керівник проєктно-технічного відділу ТОВ «ETI Україна»;

- С.М. Гнатків – інженер з технічного аудиту торгового дому «Космополіт»;

- А.М. Олексяк – головний енергетик компанії «Інстал-груп»;

- Т.І. Яремко – інженер-проєктант ДП «Львівенергорембуд»;

- Т.І. Федів – інженер з технічного аудиту Південного РЕМ, ПрАТ «Львівобленерго».

Розпочав зустріч декан факультету механіки та енергетики професор С.Й. Ковалишин. Він зазначив, що нинішнє суспільство потребує нових підходів до формування сучасного фахівця, та наголосив на необхідності врахування під час оновлення освітньо-професійних програм інтересів усіх зацікавлених у їх реалізації сторін, в тому числі й стейкхолдерів, для яких факультет готує фахівців.

Під час зустрічі з роботодавцями відповідно до порядку денного обговорено освітні програми та навчальні плани підготовки фахівців спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Було озвучено основні вимоги, які ставляться до фахівців галузі, окреслено завдання, які необхідно вирішити професорсько-викладацькому складу для підвищення рівня підготовки студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, запропоновано окремі доповнення до проєктів ОПП.

Обговорено також питання:

- поглибленого вивчення налаштування електричних комутаційних апаратів;

- вивчення сучасних САПРів;

- поглибленого вивчення мікропроцесорної техніки та давачів;

- вивчення структури національних електроенергетичних підприємств;

- збільшення практичної складової практичної підготовки студентів.

Усі стейкхолдери одностайно висловилися за підвищення ролі практичної складової у якісній підготовці випускників та запропонували свою допомогу у цьому питанні як наданням баз практичної підготовки, так і участю виробничників в освітньому процесі.

На зустрічі також було обговорено: питання відповідності рівня підготовки випускників факультету сучасним вимогам роботодавців, їх подальшого працевлаштування; особливості діяльності електроенергетичних підприємств за умов нової політичної та економічної реальності; якості й навички, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці; напрями подальшої співпраці.

Жваву дискусію серед учасників зустрічі викликало питання виробничої практики студентів. Роботодавці були одностайними у думці, що здобувачі вищої освіти мають отримувати не лише ґрунтовні теоретичні знання, але й практичні навички ще під час навчання в університеті. Надзвичайно приємно було почути гарні відгуки про наших студентів від стейкхолдерів, у яких вони проходять практичну підготовку.

Зустріч пройшла цікаво, плідно та стала корисною для усіх учасників.

На завершення декан факультету подякував роботодавцям за активну участь і співпрацю у підготовці майбутніх фахівців.

Powered by Web Agency