п/п

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів

ЄКТС

Кількість годин

Форма

контролю

Семестр

Всього

У тому числі аудиторних

1

2

3

4

5

6

7

1. Обовязкові навчальні дисципліни

1

Історія України

3

90

42

залік

1

2

Іноземна мова (осн)

8

240

120

залік, екзамен, залік, екзамен

1,2,3,4

3

Філософія

4

120

48

екзамен

2

4

Математика

11

330

132

екзамен, залік, екзамен

1,2,3

5

Фізика

8

240

90

екзамен, екзамен

1,2

6

Хімія

3

90

48

залік

2

7

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

12

360

146

екзамен, залік, екзамен

1,2,3

8
Безпека життєдіяльності та охорона праці412042екзамен1
9
Екологія та захист навколишнього середовища
39048залік2
10
Українська мова
39042залік1
11
Правознавство39048залік3
12
Комп. технології з основами програмування7
210
90
залік, екзамен1,2
13
Економіка та організація машинобудівного виробництва
390
42
залік5
14
Матеріалознавство6
180
70
екзамен3
15
Інженерна механіка (теор. механіка та ММК)  10
300
120
екзамен, екзамен3,4
16
Взаємозам., стандартизація і технічні вимірювання6
180
80
екзамен4
17
Теорія механізмів і машин6
180
80
екзамен4
18
Основи автоматизації проектування машин5
15064залік4
19
САПР390
48
залік4
20
Технологічні основи машинобудування5
150
64екзамен6
21
Гідравліка та гідро-, пневмопривод4
120
42
екзамен5
22
Деталі машин10
300
120
екзамен,екзамен5,6
23
Теплотехніка4
120
48
екзамен6
24
Металорізальні верстати і їх спорядження5
150
56
екзамен5
25
Програмування обл. з ЧПУ7
210
84
екзамен7
26
Технології та обл-ня зварювання металів і пластмас7
210
84екзамен7
27
Інженерний менеджмент
4
120
40
екзамен8

Курсові роботи, проекти

1

КР Теорія механізмів та машин

1

30
2

КП Деталі машин

2

30
Курсові роботи, проекти (вибіркові)

КП Сільськогосподарські машини2
60КП Дорожні та меліоративні машини
КП Машини і обладнання переробної галузі

КР Підйомно-транспортні машини і складське обладнання
1
30КР Якість машин
2. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Поглиблене вивчення основної іноземної мови

6

90

48

залік

6,7,8

2-га іноземна мова


2

Дисципліна загальноуніверситетського вибору 1

3

90

48

залік

6
Дисципліна загальноуніверситетського вибору 2 3
90
42
залік 7

3

Трудове право

3

90

48

залік

6

Кримінальне право


4

Мехатроніка

4

120

40

екзамен

8

Енергозбереження


Ремонт машин та обладнання
5


Електротехніка, електропривод та електрообладнання

4

120

48

залік

4

Експлуатаційні матеріали
6
Сільськогосподарські машини
9
270
120
екзамен, екзамен5,6
Дорожні та меліоративні машини
Машини і обладнання переробної галузі
7
Трактори і автомобілі
4
120
42
залік5
Будівельні машини
Процеси та апарати харчових виробництв
8
Підйомно-транспортні машини і складське обладнання
6
180
70
екзамен7
Якість машин
9
Основи технічної творчості4
120
40
екзамен8
Автоматика та мікропроцесорна техніка
10
Експлуатація та обслуговування обл-ня машинобудівних підприємств
5
150
40
екзамен8
Експлуатація та обслуговування обладнання переробних підприємств

Експлуатація та обслуговування ПТБДММО
3. Практична підготовка

1

Навчальна з комп'ютерної графіки

3

90


залік

2

2
Навчальна з обробки металів
3
90

залік2
3
Технологічна заводська
2
60

залік4
4
Передкваліфікаційна практика1
30

залік8
Вибіркова практична підготовка
1
Технологічна із керування спецтехнікою
2
60

залік4
Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням
2
Виробнича зі спеціалізації
4
120

залік6
Закордонна навчально-ознайомча практика з мовним стажуванням
4. Атестація випускників


Кваліфікаційний іспит

14

4208

Powered by Web Agency