19 травня 2021 року на землевпорядному факультеті відбулась Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Використання й охорона земельних ресурсів: актуальні питання науки та практики», присвячена 165-річчю Львівського національного аграрного університету.
У конференції взяли участь представники зарубіжних і вітчизняних закладів вищої освіти, а також науково-дослідних установ, представивши наукові матеріали з питань управління земельними ресурсами, планування використання земель, адміністрування землекористування, кадастру та оцінки земель, охорони земель, геодезичного та картографічного забезпечення землеустрою.
Відкрив конференцію проректор з наукової роботи ЛНАУ, д.е.н. Ігор Яців, який передав вітальні слова від ректора університету, академіка НААН України Володимира Снітинського, ознайомив учасників з історією нашого університету, акцентуючи увагу на становленні та розвитку наукової школи землевпорядного факультету.
Під час конференції обговорювались наступні важливі питання у сфері землевпорядкування і землекористування:
- Реалії та перспективи органічного землеробства в сільськогосподарських організаціях Республіки Білорусь (Білоруська державна сільськогосподарська академія);
- Здійснення планування землекористування в Латвії в контексті сталого розвитку територій (Латвійський сільськогосподарський університет);
- Особливості магістерських досліджень з питань планування землекористування та геодезії в Литві (Університет Вітовта Великого);
- Просторова політика Польщі щодо переведення сільськогосподарських і лісових земель для інших цілей (Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині);
- Інституціональний тренд розвитку землеустрою та землевпорядкування в Україні (Білоцерківський національний аграрний університет);
- Концептуальні підходи до консолідації земель в Україні, проблеми рекультивації порушених земель (Національний університет біоресурсів і природокористування України);
- Важливість оцінки екосистемних послуг для підтримки сталого планування землекористування (Національний лісотехнічний університет України);
- Проблеми покинутих земель у Республіці Молдова та Україні (Державний аграрний університет Молдови, Львівський національний аграрний університет);
- Охорона земель лісового фонду, експертна грошова оцінка землі з врахуванням тенденцій розвитку міської території (Івано-Франківський коледж Львівського національного аграрного університету);
- Оцінка якості сільськогосподарських земель в Азербайджані (Центр аграрних досліджень Міністерства сільського господарства Азербайджану, Ленкоранський державний університет);
- Пріоритети модернізації системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації (ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України»);
- Оцінка земель сільськогосподарського призначення в умовах ринкових відносин (Львівський національний аграрний університет).
У результаті загальної дискусії учасники конференції ухвалили:
1. Розвивати спільну науково-освітню діяльність між закладами вищої освіти України та зарубіжних країн, де ведеться підготовка фахівців землевпорядного напряму, сприяючи розвитку і впровадженню різних форм кооперації наукових досліджень.
2. Продовжувати обмін досвідом із сучасних проблем землеустрою і кадастру між вітчизняними та зарубіжними науковцями шляхом здійснення спільних наукових досліджень та написання наукових статей.
3. Сприяти обміну інноваційними та інформаційними технологіями у науковій та навчальній сферах.
4. Посилити зв’язок освіти з науковими дослідженнями, залучаючи магістрів і аспірантів до вирішення наукових проблем, пов’язаних із землекористуванням.
За результатами конференції опубліковано електронний збірник матеріалів та видано сертифікати.
Дякуємо всім за участь у даному заході. Бажаємо успіхів у науковій діяльності та чекаємо нових зустрічей!

Attachments:
FileОписFile size
Download this file (Proceedings-2021.05.19.pdf)Proceedings-2021.05.19.pdf 5611 Kb
Powered by Web Agency