З метою підведення підсумків результатів наукової роботи студентів-науковців та студентських наукових гуртків університету за 2020–2021 н.р. 2-3 червня у Львівському національному аграрному університеті відбувся конкурс «Кращий студент-науковець» та 9-10 червня – «Кращий студентський науковий гурток».

Згідно з результатами науково-дослідної роботи в умовах карантинних обмежень наші студенти взяли активну участь у виданні наукових публікацій, представленні доповідей на конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, а також являються переможцями всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за різними спеціальностями.

Теми їх наукових досліджень є різносторонніми та відображають екологічну оцінку стану територій, підвищення продуктивності вирощування сільськогосподарських культур, формування ринку земель сільськогосподарського призначення, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, особливості фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, технічного прогресу та розвитку будівництва.

Згідно з рішенням конкурсної комісії та кількістю отриманих балів у II етапі конкурсу «Кращий студент-науковець Львівського національного аграрного університету – 2021» рекомендовано відзначити:

Дипломом I ступеня:

- Романа Тарасовича Данилишина, студента групи Фін-31 економічного факультету (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Ольга В’ячеславівна Шолудько);

Дипломом II ступеня:

- Ірину Володимирівну Бригас, студентку групи Тз-41 факультету агротехнологій і екології (науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри екології Оксана Тимофіївна Мазурак);

Дипломами III ступеня:

- Віталія Романовича Савчука, студента групи Зв-51 землевпорядного факультету (науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри геодезії і геоінформатики Павло Петрович Колодій);

- Адріану Володимирівну Комар, студентку групи Зв-24сп землевпорядного факультету (науковий керівник – д.е.н., в.о. професора, завідувач кафедри земельного кадастру Руслана Богданівна Таратула);

Грамотами:

- Ігоря Івановича Городецького, студента групи Аін-41 факультету механіки та енергетики (науковий керівник – к.т.н., доцент, завідувач кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Василь Олегович Тимочко);

- Віталія Романовича Червінського, студента групи Птб-51 економічного факультету (науковий керівник – к.е.н., в.о. доцента кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Наталія Василівна Маркович);

- Павла Романовича Оприска, студента групи Буд-31 факультету будівництва та архітектури (науковий керівник – д.ф.-м.н., професор кафедри будівельних конструкцій Володимир Миколайович Максимович).

На підставі звіту лічильної комісії конкурсу «Кращий студентський науковий гурток Львівського національного аграрного університету – 2021» рекомендовано нагородити:

Дипломом I ступеня:

- Студентський науковий гурток «Екологія та захист навколишнього середовища» кафедри екології факультету агротехнологій і екології (керівник гуртка – к.б.н., в.о. доцента Марта Ярославівна Онисковець);

Дипломами II ступеня:

- Студентський науковий гурток «Фінанси, банківська справа та страхування» кафедри фінансів, банківської справи та страхування економічного факультету (керівник гуртка – к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Оксана Григорівна Агрес);

- Студентський науковий гурток «Містобудівний кадастр» кафедри земельного кадастру землевпорядного факультету (керівник гуртка – к.е.н., доцент Мирослава Василівна Смолярчук);

Дипломами III ступеня:

- Студентський науковий гурток «Економіст-міжнародник» кафедри міжнародних економічних відносин та маркетингу економічного факультету (керівник гуртка – старший викладач Ростислав Дмитрович Федів);

- Студентський науковий гурток «Землеустрій» кафедри землеустрою землевпорядного факультету (керівник гуртка – к.е.н., доцент Галина Миколаївна Дудич);

- Студентський науковий гурток «Менеджер» кафедри менеджменту економічного факультету (керівник гуртка – асистент Михайло Петрович Лизак);

Грамотами:

- Студентський науковий гурток «Управління проєктами та безпека виробництва» кафедри управління проєктами та безпеки виробництва факультету механіки та енергетики (керівник гуртка – к.т.н., доцент Василь Олегович Тимочко);

- Студентський науковий гурток «Садиба» кафедри архітектури факультету будівництва та архітектури (керівник гуртка – к.арх., доцент Олександра Іванівна Колодрубська).

Щиро вітаємо наших найкращих студентів та їх наукових керівників! Бажаємо нових наукових здобутків та перемог, міцного здоров’я, творчого натхнення та невичерпної енергії для подальших досягнень!

Powered by Web Agency