Виховна робота як важливий компонент виховного процесу у ЛНАУ спрямовується на формування особистості студента, розвиток його потенційних можливостей. Основна увага зосереджується на формуванні у студентів відповідальності за навчання, працелюбності та високої моральності.
У плануванні та організації виховної роботи, визначенні її змісту, форм і методів, сучасних підходів до реалізації її певних напрямків чільне місце належить ректору, проректору з навчально-виховної роботи, деканам та наставникам академічних груп.
Також сучасна організація системи виховної роботи характеризується динамізмом. Значна частина виховних заходів у 2020–2021 навчальному році реалізовувалась дистанційно, але це зовсім не вплинуло на результат виховної роботи в університеті, на факультетах, в академічних групах і в студентському середовищі.
25 травня 2021 року завершився конкурс «Кращий наставник академічної групи Львівського національного аграрного університету». У конкурсі взяли участь представники всіх факультетів нашого закладу вищої освіти.
В рамках конкурсу робота наставників академічних груп оцінювалась за різними критеріями: від участі здобувачів вищої освіти групи в університетських заходах, творчих колективах, фестивалях, спортивних заходах до професійного вміння здійснювати та реалізовувати виховний процес в групі та ін.
Результати даної роботи кожного з наставників і студентського активу груп були справедливо оцінені, і відповідно до наказу ректора університету академіка НААНУ Володимира Снітинського переможцями конкурсу «Кращий наставник академічної групи Львівського національного аграрного університету» визнано наставників академічних груп:
Аг-22 – доцента кафедри екології, к.с.-г.н. М.Я. Іванків;
Зв-31 – доцента кафедри землеустрою, к.е.н. М.С. Богіру;
Фін-22сп – доцента кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н. Г.В. Східницьку;
Арх-11 – доцента кафедри архітектури Л.Б. Гнесь;
Тур-31 – доцента кафедри землеустрою, к.е.н. О.І. Черечон;
Еко-31 – доцента кафедри екології, к.т.н. О.Т. Мазурак;
Аг-11, Зр-31 – доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства, к.с.-г.н. В.Я. Іванюка;
ЗВ-11 – доцента кафедри земельного кадастру, к.е.н. М.С. Радомського;
Оп-31 – доцента кафедри обліку та оподаткування, к.е.н. Р.П. Андрушко;
Тз-31 – доцента кафедри екології, к.х.н. Р.С. Шкумбатюка.
Вітаємо переможців конкурсу і бажаємо їм подальших успіхів у педагогічній діяльності.

Powered by Web Agency