ОГОЛОШЕННЯ

    Адміністрація Львівського національного аграрного університету інформує про намір здійснити зміну тарифів на послуги водопостачання та водовідведення.

    Діючий тариф затверджений Рішенням Дублянської міської Ради № 07 від 31.01.2012 року та введений з 24.02.2012 року в розмірі 3,96 грн. – водопостачання та 3,14 грн. – водовідведення. Відсоток відшкодування тарифом собівартості становить 75 %.

    Тарифи переглядаються в зв’язку з підвищенням у 2012 році заробітної плати на 5 %, вартості сировини та матеріалів, паливо-мастильних матеріалів та прогнозованим ростом даних статей витрат у 2013 році.

Розрахунок тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення,

надані абонентам університету /2013рік/
п/п

Об’єкти

Собівар-тість

Рентабельність

ПДВ

Тариф

%

сума

1.

Населення, всього, в т. ч.

7,81

4,2

0,32

1,62

9,75


- водопостачання

4,52


0,18

0,94

5,64


- водовідведення

3,29


0,14

0,68

4,11

2.

Інші споживачі /підприємства, організації/


7,81


25


1,95


1,95


11,71


- водопостачання

4,52


1,13

1,13

6,78


- водовідведення

3,29


0,82

0,82

4,93

3.

Мешканці с. Підліски /вул. Чорновола, 37 а, 37 б/ - вода для господарсько-побутового водопостачання, всього:    -/норма споживання на 1 людину в місяць 1,75 м2/


4,52
0,90


5,42


4.

Полив садових та присадибних ділянок  /для ділянки площею 100 м2 норма витрати води 1,8 м3/


8,14
1,63


9,77

Розрахунок собівартості  послуг з  водопостачання та водовідведення згідно з

порядком формування тарифів на послуги централізованого

водопостачання та водовідведення

Львівський національний аграрний університет

2013 рік /прогноз/тис. грн.

Складові тарифу

Одиниці

виміру

Водопостачання

Водовідведення

Витрати при

розрахунку

тарифу

Рівень

витрат

на 1 м3

Витрати при

розрахунку

тарифу

Рівень

витрат

на 1 м3

1. Витрати операційної діяльності

тис. грн..

1 143,6

4,52

723,8

3,29

1.1.Виробнича собівартість послуг

тис. грн..

972,8

3,85

605,2

2,75

1.1.1.Прямі матеріальні витрати, в т. ч.:

тис. грн..

279,9

1,12

120,4

0,54

сировина і матеріали

тис. грн..

51,9

0,21

36,1

0,16

Паливо

тис. грн..

14,1

0,06

9,8

0,04

електрична енергія на технологічні потреби

тис. грн..

213,9

0,85

74,5

0,34

покупні комплектуючі вироби, напівфабрикати

тис. грн..

-

-

-

-

1.1.2.Прямі витрати на оплату праці

тис. грн..

460,6

1,82

320,1

1,46

1.1.3.Інші прямі витрати, в т. ч.:

тис. грн..

168,6

0,67

116,2

0,53

відрахування на обов’язкове державне соціальне страхування

тис. грн..

168,6

0,67

116,2

0,53

амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів виробничого призначення

тис. грн..


-


-


-


-

Орендна плата

тис. грн..

-

-

-

-

1.1.4.Загальновиробничі витрати /змінні та постійні розподілені/

тис. грн..

63,7

0,25

48,5

0,22

1.2. Адміністративні витрати

тис. грн..

132,9

0,53

92,3

0,42

1.3. Витрати на збут

тис. грн..

37,9

0,15

26,3

0,12

1.4. Інші операційні витрати

тис. грн..

-

-

-

-

2. Фінансові витрати

тис. грн..

-

-

-

-

3. Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності

тис. грн..

-

-

-

-

4. Витрати на здійснення капітальних вкладень (базовий прибуток)

тис. грн..

-

-

-

-

5. Обсяг реалізації послуг – всього, у т. ч.:

тис. м3

253


220


для населення

тис. м3

137


106


для інших споживачів

тис. м3

116


114


6. Собівартість 1 м3

грн../м3

4,52


3,29


Адміністрація ЛНАУ

Powered by Web Agency