25 травня 2021 р. відбулася Звітно-виборча конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Львівського національного аграрного університету, на якій із числа кандидатів на ці посади було обрано голову Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених та голову Студентського наукового товариства університету.
Звітно-виборча конференція проходила у змішаному форматі на основі Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Львівського національного аграрного університету, яке прийнято на засіданні Вченої ради університету (протокол № 8 від 08.05.2019 р.) із внесеними змінами від 27.01.2021 р. на засіданні Наукового товариства університету.
Порядком денним Звітно-виборчої конференції Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ було обумовлено обрання секретаря Наукового товариства університету, створення лічильних комісій для відкритого і таємного голосування, а також заслуховування результатів діяльності голови Наукового товариства університету.
За поданням голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Львівського національного аграрного університету секретарем Наукового товариства університету відкритим голосуванням було обрано старшого викладача Тетяну Миколаївну Станько.
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Львівського НАУ к.е.н., доцент Г.В. Східницька доповіла про свою діяльність на займаній посаді за попередній період. Делегати проголосували за представлений доповідачем звіт діяльності Наукового товариства університету одноголосно. Від імені адміністрації проректор з наукової роботи І.Б. Яців подякував Галині Володимирівні за добросовісне виконання обов’язків голови Наукового товариства університету та особистий вклад у розвиток студентської науки Львівського національного аграрного університету.
Шляхом таємного голосування на посаду голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених обрано к.е.н., доцента Зоряну Русланівну Рижок.
Головою Студентського наукового товариства ЛНАУ на основі таємного голосування на Звітно-виборчій конференції Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ із числа делегатів Студентського наукового товариства було обрано студента групи Аін-31 факультету механіки та енергетики Івана Валерійовича Адамчука простою більшістю голосів.
Напрямками діяльності новообраних голів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених та Студентського наукового товариства ЛНАУ будуть:
- організація та проведення наукових конференцій, семінарів, форумів, виставок, круглих столів, дебатів, інтелектуальних ігор, зустрічей з відомими науковцями для здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
- участь в розробці та реалізації проєктів, які можуть бути запропоновані підприємствами й організаціями незалежно від форми власності та форми господарювання, в тому числі іноземними, або їх представництвами чи підрозділами;
- співпраця та координація спільної діяльності з науковими товариствами інших закладів освіти, сприяння розвитку міжуніверситетського та міжнародного співробітництва;
- сприяння виданню наукових праць здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів та молодих вчених, які навчаються та працюють в університеті;
- сприяння захисту інтелектуальної власності здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів та молодих вчених;
- поширення серед здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів та молодих вчених інформації про наукові заходи у ЛНАУ, інших закладах освіти України й інших країн;
- представлення інтересів здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією закладу освіти та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри.
Вітаємо Зоряну Русланівну Рижок та Івана Валерійовича Адамовича з обранням на посади у Науковому товаристві студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених ЛНАУ і бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії та успіхів у всіх починаннях, нових ідей, виважених рішень та креативного підходу для реалізації поставлених перед Науковим товариством університету завдань.

Powered by Web Agency