Інформація про дисертацію

Дисертант

Вітковський Юрій Петрович

Тема дисертації

«Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

22.04.2015

Powered by Web Agency