Інформація про дисертацію

Дисертант

Гой Наталія Василівна

Тема дисертації

«Удосконалення оперативного управління у м’ясопереробних підприємствах»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2015.

Дата захисту

10.11.2015

Powered by Web Agency