Інформація про дисертацію

Дисертант

Якубів Роман Дмитрович

Тема дисертації

«Організаційно-економічне забезпечення управління персоналом сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

18.10.2016

Powered by Web Agency