Інформація про дисертацію

Дисертант

Кошарська Наталія Михайлівна

Тема дисертації

«Фінансове забезпечення операційної діяльності сільськогосподарських підприємств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2016.

Дата захисту

31.01.2017

Powered by Web Agency