Інформація про дисертацію

Дисертант

Стефанюк Уляна Федорівна

Тема дисертації

«Формування та використання трудового потенціалу фермерських господарств»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Львів : Львівський національний аграрний університет, 2017.

Дата захисту

14.03.2017

Powered by Web Agency