Дисертант

Назар Мар’яна Віталіївна

Тема дисертації

«Ефективність кредитування сільськогосподарських підприємств фінансовими установами»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Дата захисту

12.07.2017

Powered by Web Agency