10 липня 2014 року на базі Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету відбувся науково-практичний семінар за участю співробітників кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії на тему: «Ефективне використання осаду стічних вод як добрива під вербу енергетичну».

В роботі семінару взяли участь: завідувач кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії, доктор с.-г. наук В. І. Лопушняк, доценти кафедри, кандидати с.-г. наук І. М. Пархуць, В. Б. Данилюк, Н. І. Лагуш, В. Я. Іванюк, завідувач технологічним відділенням Івано-Франківського коледжу, к. с.-г. наук В. Я. Вихованець, заступник директора з виховної та гуманітарної освіти М. О. Маланчук, викладачі коледжу, директор Івано-Франківської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів» Б. М. Мазурик.

Роботу науково-практичного семінару розпочав директор Івано- Франківського коледжу ЛНАУ кандидат с.-г. наук Б. А. Костюк, який, як керівник семінару, відмітив надзвичайну актуальність проблеми використання осаду стічних вод як добрива з точки зору екологічної безпеки території області. Він також підкреслив роль енергетичних культур у зміцненні енергетичної безпеки держави.

Викладач коледжу і аспірант кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії ЛНАУ Г. М. Грицуляк доповіла основні результати вивчення проблеми використання осаду стічних вод як добрива, в тому числі під вербу енергетичну, які проводяться в коледжі уже впродовж трьох років.

Проректор з наукової роботи ЛНАУ, завідувач кафедри ґрунтознавства, землеробства та агрохімії В. І. Лопушняк також наголосив на необхідності вирішення проблеми енергетичної безпеки України. Він зазначив, що в даний  час, на думку експертів, значну частину відновлюваної енергії в Україні можна отримувати з біомаси енергетичних культур, зокрема верби енергетичної. Тому дослідження Г. М. Грицуляк з вивчення використання осаду стічних вод як добрива під вербу енергетичну зможе допомогти у вирішенні як екологічної проблеми безпечної утилізації осаду стічних вод, так і сприятиме вирішенню енергетичної безпеки держави. Проте, на сьогодні залишаються ще не вивченими питання нагромадження різних форм важких металів у ґрунті за використання осаду стічних вод, а також у вегетативній масі верби енергетичної.

Керівник Івано-Франківської філії ДУ «Держгрунтохорона» Б. М. Мазурик доповів присутнім про сучасний стан ґрунтового покриву Івано-Франківської області, окреслив можливості використання осаду стічних вод на ґрунтах, малоцінних в сільськогосподарському відношенні, на яких добре може проростати верба енергетична.

Переважна більшість учасників науково-практичного семінару у своїх виступах наголосили на важливому аспекті запобігання поширенню важких металів в фітоценозах, їх нагромадженню в біомасі верби енергетичної та ґрунті, а також енергетичній ефективності технології вирощування верби енергетичної в умовах Прикарпаття.

В практичній частині семінару Грицуляк Г. М. презентувала учасникам польовий дослід з удобрення осадом стічних вод верби енергетичної.

За ініціативою керівника науково-практичного семінару, кандидата с.-г. наук Б. А. Костюка учасники постановили в ухвалі ініціювати обговорення результатів досліджень безпосередньо з представниками Департаменту агропромислового розвитку Івано-Франківської ОДА та виробничниками, які зацікавлені у закладанні нових плантацій та розширенні площ під вербою енергетичною.

Powered by Web Agency