21 грудня 2019 року відбулося засідання Вченої ради ЛНАУ «Про результати міжнародної діяльності університету в 2019 році та основні завдання на 2020 рік». З презентаціями виступили керівник відділу міжнародних зв’язків О.Я. Іщенко та декани факультетів.

У презентаціях доповідачів було відзначено, що у 2019 році міжнародна діяльність університету здійснювалася на належному рівні. У ЛНАУ зросла кількість учасників програм академічної мобільності студентів та викладачів, програм грантової технічної допомоги та організації міжнародних прийомів та зустрічей.

Станом на кінець 2019 року університет має 50 чинних договорів про співпрацю із закордонними установами та організаціями. У 2019 році були укладені договори про співпрацю з чотирма польськими закладами вищої освіти: Познанським технічним університетом, Природничо-технічним університетом в Седльце, Вармінсько-Мазурським університетом (м. Ольштин) та Вищою школою управління середовищем (м. Тухоль).

У 2019 році стажування в зарубіжних університетах пройшли 98 науково-педагогічних працівників університету.

Слід відзначити успішну участь ЛНАУ у програмі ЄС Еразмус+ за напрямом «Розвиток потенціалу вищої освіти», де наш університет став переможцем і виграв проєкт «Підвищення спроможності університетів щодо запровадження та участі в розвитку кластерів на принципах інноваційності і сталості  (UniClad). Загалом від України було подано 98 проєктів, з яких  Виконавче агентство з питань освіти у Брюсселі відібрало лише 8. Мета проєкту – забезпечити спроможність університетів у створенні агропромислових кластерів. Проєкт буде виконуватися протягом трьох років і його бюджет становить 985,255 Євро.

За програмою Еразмус+ «Кредитна мобільність та мобільність викладачів» виконуються 4 проєкти із університетами країн ЄС: з університетом м. Ллейда (Іспанія), Каунаським університетом прикладних наук (Литва), Технологічно-природничим університетом ім. Яна і Єнджея Снядецкіх (м. Бидгощ, Польща), Краківським аграрним університетом імені Гуго Коллонтая (Польща).

У 2019 році Львівський НАУ взяв активну участь у роботі програми Балтійських університетів (BUP). Метою програми є пошук нових шляхів співпраці між університетами та отримання і розповсюдження знань у галузі сталого розвитку, охорони навколишнього середовища, природних ресурсів, демократії і освіти для сталого розвитку (ESD). Цього року ми взяли участь у проєкті «Два кроки до інтернаціоналізації на практиці – Швеція, Україна, Білорусь».

Кафедра енергетики є учасником проєкту «Теоретичне, комп’ютерне та натурне дослідження двовісної мікроконтролерної слідкуючої за Сонцем фотоелектричної системи з плоскими концентраторами», який виконується спільно з Варшавським університетом наук про життя. У 2019 фінансування проєкту становило 100000 гривень.

Кафедра обліку та оподаткування брала участь у стипендіальній програмі імені Лейна Кіркланда, бюджет якої становить 16200 PLN.

У 2019 році 171 студент університету пройшов ознайомчо-виробничу практику з мовним стажуванням за кордоном. Навчання за програмами подвійних дипломів пройшли 23 студенти університету.

На засіданні Вченої ради були також визначені основні завдання за напрямом міжнародної діяльності університету на наступний рік:

- розширення участі аспірантів і студентів університету в програмах академічної мобільності;

- пошук нових партнерів для виконання наукових досліджень спільно з закордонними університетами і науковими установами;

- подання від університету нових заявок на участь у конкурсі проєктів у рамках програм ЄС Еразмус+;

- активізація контактів і розширення напрямів співпраці із зарубіжними партнерами у рамках чинних договорів та налагодження зв’язків з новими партнерами.

Powered by Web Agency