25 червня 2021 року відбулось завершальне у 2020–2021 н.р. засідання Вченої ради, на якому було підведено підсумки навчального року та розглянуто ряд важливих питань діяльності університету:
1. Про якість освітнього процесу у відокремлених структурних підрозділах Львівського національного аграрного університету.
Заслухавши доповідь першого проректора Віталія Боярчука, Вчена рада оцінила стан кадрового забезпечення освітнього процесу у коледжах, формування контингенту студентів, навчально-методичні та науково-інформаційні компоненти освітніх програм та надала рекомендації щодо вдосконалення якості освітнього процесу у відокремлених структурних підрозділах університету.
2. Про підготовку до акредитації освітніх програм у 2021–2022 н.р.
Головний учений секретар Ірина Федів озвучила результати акредитації освітніх програм у 2020–2021 н.р., виокремила недоліки та рекомендації щодо їх покращення. Також Вчена рада затвердила план акредитації на 2021–2022 н.р.
3. Про затвердження освітніх програм та документації з організації освітнього процесу на 2021–2022 н.р.
Керівник навчально-методичного відділу з забезпечення якості вищої освіти доповів про стан готовності освітніх програм, навчальних планів, інших документів з організації освітнього процесу та рекомендував їх до затвердження як такі, що відповідають встановленим вимогам.
Також на засіданні Вченої ради було розглянуто інші питання, зокрема внесено зміни до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти у Львівському національному аграрному університеті у 2021 році, до Положення про Наукову бібліотеку Львівського національного аграрного університету, до Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів, докторантів Львівського національного аграрного університету, надано ряд рекомендації до друку навчально-наукової літератури.
Після того, як порядок денний було вичерпано, ректор університету, академік НААНУ Володимир Снітинський підвів підсумки навчального року та окреслив стратегічні завдання на майбутнє.
Володимир Васильович та члени Вченої ради завершили засідання хвилиною мовчання, згадавши тих працівників і студентів, які відійшли у вічність у 2020–2021 н.р. і попередніх роках.

Powered by Web Agency