Ukrainian English French German Polish Russian
Головна
Керівництво
Вчена рада ЛНУП
Засідання
Документація та зразки заяв
Профспілка
Склад
Контактна інформація
Інформація про університет
Фінансово-економічна діяльність
Вартість навчання
Державні закупівлі
Статут
Установчі документи
Річні звіти
Наглядова рада
Рада випускників
Вибори ректора
Історія університету
Здобувачі вищої освіти
Структура університету
Коледжі
Музеї
Музей Степана Бандери
Новини
Музей історії ЛНУП
Оздоровчо-спортивний табір "Маяк"
Відділ КІТ
Факультети
Агротехнологій і екології
Новини факультету
Кафедра генетики, селекції та захисту рослин
Новини
Колектив кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Абітурієнту
Лабораторії
Кафедра агрохімії та ґрунтознавства
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Кафедра екології
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Кафедра садівництва та овочівництва ім. професора І.П. Гулька
Новини
Кафедра тваринництва та кормовиробництва
Новини
Колектив кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Навчальні аудиторії
Контактна інформація
Кафедра технологій у рослинництві
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Завдання для самостійного вивчення
Будівництва та архітектури
Новини факультету
Кафедра архітектури
Кафедра гуманітарної освіти
Новини
Колектив кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Контактна інформація
Кафедра будівельних конструкцій
Новини
Кафедра вищої математики
Новини
Кафедра технології та організації будівництва
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Новини
Контактна інформація
Завдання для самостійного вивчення
Управління, економіки та права
Новини факультету
Юридична клініка
Кафедра обліку та оподаткування
Новини
Колектив кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Абітурієнту
Контактна інформація
Кафедра економіки
Новини
Колектив кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Контактна інформація
Кафедра менеджменту ім. проф. Є.В. Храпливого
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу
Освітні програми
Новини
Колектив кафедри
Наукова діяльність
Навчальна діяльність
Абітурієнту
Контактна інформація
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Новини
Колектив кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Абітурієнту
Лабораторії
Контакти
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Новини
Колектив кафедри
Навчальна робота
Наукова робота
Абітурієнту
Контактна інформація
Кафедра права
Новини
Колектив кафедри
Освітні програми
Наукова діяльність
Навчальна діяльність
Студенту
Абітурієнту
Контактна інформація
Завдання для самостійного вивчення
Землевпорядкування та туризму
Новини факультету
Кафедра геодезії та геоінформатики
Новини
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Абітурієнту
Лабораторії
Контакти
Кафедра земельного кадастру
Новини
Склад кафедри
Навчання
Студенту
Абітурієнту
Контакти
Кафедра землеустрою
Новини
Колектив кафедри
Наукова робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Контакти
Кафедра іноземних мов
Колектив кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Новини
Контакти
Кафедра туризму
Новини
Освітні програми
Колектив кафедри
Наукова діяльність
Навчальна діяльність
Абітурієнту
Студенту
Лабораторії
Контактна інформація
Кафедра фізичного виховання
Завдання для самостійного вивчення
Механіки, енергетики та інформаційних технологій
Періодичні видання
Новини факультету
Кафедра електротехнічних систем
Новини
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Контактна інформація
Кафедра агроінженерії та технічного сервісу ім.професора Семковича О.Д.
Новини
Кафедра енергетики
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Кафедра машинобудування
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Кафедра автомобілів та тракторів
Новини
Колектив кафедри
Контактна інформація
Наукова діяльність
Навчальна діяльність
Абітурієнту
Лабораторії
Студенту
Кафедра інформаційних технологій
Освітні програми
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Кафедра управління проектами та безпеки виробництва
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Кафедра фізики та інженерної механіки
Склад кафедри
Наукова робота
Навчальна робота
Студенту
Абітурієнту
Лабораторії
Новини
Контактна інформація
Працевлаштування студентів
Завдання для самостійного вивчення
Навчально-науковий інститут заочної та післядипломної освіти
Підвищення кваліфікації
Новини
Контактна інформація
Наукова діяльність
Нас запрошують
Аспірантура та докторантура
Акредитація освітньо-наукових програм
Нормативно-правове забезпечення підготовки ДФ та ДН
Вступ в аспірантуру
Освітньо-наукові програми та проєкти
Освітній процес аспірантів
Редакційно-видавнича діяльність
Новаційний центр
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених
Науково-організаційні заходи
Спеціалізовані вчені ради зі захисту дисертацій
З економічних наук
Склад ради
Дисертації
З технічних наук
Склад ради
Дисертації
З сільськогосподарських наук
Склад ради
Дисертації
Спеціалізовані вчені ради ДФ
Контактна інформація
Конкурс студентських наукових робіт
Академічна доброчесність
Наукова бібліотека
Віртуальні виставки та новини
Електронна бібліотека
Періодичні видання
Наукометричні бази даних
Абітурієнту
День відкритих дверей
Правила прийому
Реєстрації електронних кабінетів
Спеціальності за рівнями освіти
Бакалавр на базі школи
Бакалавр на базі коледжу
Магістратура
Друга вища освіта
Всеукраїнська олімпіада для вступників
Вступні випробування
Програми вступних випробувань
ОС Бакалавр на базі школи
ОС Бакалавр на базі коледжу
ОС Магістр
ОС Бакалавр друга вища освіта, паралельне навчання
Доктор філософії
Розклади
Результати вступних випробувань
Рейтинги
Накази про зарахування
Документація приймальної комісії
Положення про приймальну комісію
Накази про організацію роботи приймальної комісії
Протоколи
Освітній центр «Донбас – Україна», «Крим – Україна»
Для іноземців
Студенту
Вартість навчання
Планування навчального процесу
Розклад занять
Графік навчального процесу
Індивідуальні навчальні плани
Студентське містечко ЛНУП
Навчально-методичний відділ з забезпечення якості вищої освіти
Атестація здобувачів
Загальні положення
Внутрішня система якості освіти
Результати навчання
Результати анкетувань
Рейтинги науково-педагогічних працівників
Звіт ректора ЛНУП
Система оцінювання
Навчально-методичне забезпечення спеціальностей
Освітні програми
РВО Бакалавр
РВО Магістр
Проєкти освітніх програм
Акредитація освітніх програм
РВО Бакалавр
РВО Магістр
Відділ міжнародних зв’язків
Міжнародні проєкти
Запрошуємо до участі
TEMPUS Project “ENAGRA”
TEMPUS Project “QANTUS”
Erasmus+
ERASMUS-JMO-2022-НЕІ-ТСН-RSСН
ERASMUS-EDU-2022-CBHE
Договори по співпраці
Виховна діяльність
Студентське життя
Спортивне життя
Духовне життя
Наша гордість
Соціально- психологічна допомога
Психологічна допомога
ССО «Основа»
Профспілкова організація студентів та аспірантів
Склад організації
Події, конференції
Вісник ЛНУП
Науковий журнал Аграрна економіка
Протидія корупції
Moodle
Репозитарій
Office 365

Error: Any articles to show

Запрошуємо до участі
Банер
Університетські вісті
Банер