Львівський національний аграрний університет – один із провідних вищих навчальних закладів України, який уже понад півтора століття відіграє важливу роль у розвитку аграрної освіти та науки. Це сучасний, динамічний, інноваційний університет, відкритий для міжнародної співпраці.
     ЛНАУ – багатопрофільний навчальний заклад, на шести факультетах якого навчаються за 15 напрямами та 19 спеціальностями понад 10 тисяч студентів, ще понад 2 тисячі осіб щороку підвищують свою кваліфікацію в Інституті післядипломного навчання. Окрім того, у 8 коледжах університету навчається понад 8 тисяч студентів.
     На 37 кафедрах університету працюють відомі вчені, досвідчені педагоги, серед яких академіки, заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники освіти України, заслужені діячі мистецтв України, заслужені художники України, лауреати Державної премії України, 60 докторів наук, професорів та понад 350 кандидатів наук, доцентів.
Щорічно в університеті проводиться понад 40 науково-організаційних заходів (форумів, конференцій, круглих столів тощо). Серед них Міжнародний науково-практичний форум і Міжнародний студентський науковий форум.
За результатами досліджень в останні три роки науковці університету отримали
75 патентів, видали понад 4200 наукових статей, із них 320 – у міжнародних виданнях,
86 монографій.
     В університеті діє Новаційний центр, який щорічно центр надає дорадчі послуги фермерам, фахівцям і керівникам сільськогосподарських підприємств, задовольняє понад 2,5 тис. запитів і звернень фахівців агровиробництва, проводить короткотермінові навчання фермерів, власників ОСГ щодо застосування сучасних агротехнологій, методів управління сільськогосподарським виробництвом.
    ЛНАУ є складовою частиною європейського освітнього простору, відповідно до вимог Болонської декларації. В університеті запроваджено кредитно-модульну систему організації навчального процесу та рейтингову систему оцінки знань студентів на основі ЕСТS, здійснено перехід на двоступеневу систему освіти.
18 вересня 2008 року у Болонському університеті було підписано документи про вступ ЛНАУ до Великої Хартії Університетів.
     Проведено уніфікацію навчальних планів та їх узгодження із закордонними партнерами, що дозволяє здійснювати міжнародний трансфер студентів на навчання і практику. ЛНАУ успішно співпрацює з навчальними закладами та науковими установами 22 країн, зокрема Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, Чехії, Словаччини, Хорватії, США, Сербії, Сирії. Щороку майже 300 студентів університету проходять ознайомлювальні та виробничі практики у фермерських господарствах та агрофірмах Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі.
Запрошуємо Вас детальніше ознайомитися з нашим навчальним закладом і сподіваємося на плідну співпрацю.

Powered by Web Agency