Будівництво в Україні динамічно розвивається, що вимагає підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері проектування, будівництва, експлуатації і реконструкції будівельних об'єктів. Фахівці спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» займаються проектуванням металевих, залізобетонних, кам'яних конструкцій, основ і фундаментів, а також конструктивних елементів споруди в цілому, організацією та управлінням будівельними процесами, дослідженням в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування, інженерною підготовкою ділянок будівництва, комплексною реконструкцією будівель і споруд, рішенням окремих питань водопостачання, водовідведення, теплогазопостачання і вентиляції, розробкою технічної документації.

 Що вивчають:

За час навчання майбутні інженери-будівельники вивчають інженерну та комп’ютерну графіку, вищу математику, теоретичну механіку, опір матеріалів, будівельну механіку, матеріалознавство, метрологію і стандартизацію,  інженерне забезпечення будівництва, інженерні комунікації, будівельну техніку, архітектуру і планування будівель, основи розрахунку і проектування будівельних конструкцій, технологію та організацію будівництва. Студенти отримують необхідні знання для проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об'єктів і систем, а також у сфері архітектури та будівництва. Для кращої інтеграції в європейське суспільство багато часу приділяється вивченню іноземної мови, а для інтелектуального розвитку особистості викладається цикл гуманітарних дисциплін. Чимало навчального часу приділяється безпеці життєдіяльності.  Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу передбачені лабораторні роботи та навчально-виробнича практика. Практика проходить в будівельних компаніях, проектних організаціях, архітектурних бюро. У процесі підготовки дипломних робіт студенти виконують індивідуальні наукові дослідження. 

Матеріальна база ОП Будівництво та цивільна інженерія

Практичні заняття з інженерної комп’ютерної графіки

Математичне моделювання вузлів будівельних конструкцій.

Наукові дослідження у лабораторії будівельних конструкцій та на об’єктах будівництва та реконструкції.

Сфера професійної діяльності випускника:

- проектування і зведення будівель і споруд;

- проектування і виготовлення будівельних конструкцій;

- проектування технології та організації будівельних процесів;

- організація виконання робіт на будівельному майданчику;

- проектування та влаштування інженерних комунікацій;

- технічний нагляд у будівництві;

-робота в державних адміністраціях та навчальних закладах

Перспективи:

Фахівці спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія" можуть працювати на інженерно-технічних посадах у загально-будівельних, проектних, проектно-пошукових, конструкторських і спеціалізованих будівельних організаціях, на  викладацькій роботі в освітніх закладах і установах; можуть виконувати експертні роботи в галузі будівництва та експлуатації будівель і споруд.

Powered by Web Agency