Лев Олексійович Базилевич, провідний фахівець

У 1964 році закінчив Львівський політехнічний інститут, спеціальність «Радіотехніка», отримав кваліфікацію інженера-радіотехніка.

У 1964 році – інженер п/с 125.

1968–1969 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини, прилади та пристрої».

1969–1974 рр. – старший науковий співробітник НДС-39 Львівського політехнічного інституту.

У 1974 році поступив на роботу викладачем вищої категорії Львівського технікуму промислової автоматики. Після ліквідації технікуму працював викладачем вищої категорії Дрогобицького механіко-технологічного коледжу до 2018 року.

У 2018 році – провідний фахівець кафедри інформаційних систем та технологій.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

1964–1968 рр. – розробка та впровадження в виробництво спеціальних тем.

1968–1969 рр. – розробка надшвидкісних лічильників.

1969–1974 рр. – розробка профілометра на евольвентній поверхні та вимірювача великих діаметрів.

З 1974 року читав лекції та вів практичні і лабораторні роботи з курсу «Цифрова схемотехніка».

До 2018 року читав лекції та вів практичні і лабораторні роботи з курсу «Мікропроцесори та мікроконтролери».

До 2018 року–голова циклової комісії у Львівському технікумі промислової автоматики та в Дрогобицькому механіко-технологічному коледжі.

Із 31.08. 2018 і до цього часу – провідний фахівець кафедри інформаційних систем та технологій Львівського НАУ, за сумісництвом старший викладач цієї ж кафедри.

Сфера наукових інтересів:

Автор лабораторного стенду для проведення лабораторних робіт із дисципліни «Комп’ютерна схемотехніка». Стенд дає можливість вивчити елементи та вузли комп’ютерної схемотехніки низької та середньої степені інтеграції, мікросхеми яких мають корпуси типу DIP.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автомати та комп’ютерно інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Автоматика та автоматизація виробництва;

- Методи аналізу та синтезу САК.

Основні навчально-методичні та наукові результати:

Має 18 публікацій, з них 5 наукових та 13 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Powered by Web Agency