Алла Михайлівна Желєзняк, доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент

У 2002 році закінчила Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Облік і аудит», отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); дисертація на тему «Підвищення конкурентоспроможності молокопереробних підприємств» (науковий керівник –  д.е.н., професор П.С. Березівський).

Дисертацію захищено у спеціалізованій вченій раді Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України в 2007 р.

Вчене звання доцента кафедри інформаційних систем присвоєно у 2012 році.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 18 років, у тому числі у даному закладі – 18 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

- 2002–2009 рр. – асистент та старший викладач кафедри інформаційних технологій економічного факультету ЛДАУ;

- 2010–2014 рр. – заступник декана економічного факультету з виховної роботи та практичної підготовки студентів ЛНАУ;

- 2010–2014 рр. – доцент кафедри інформаційних систем економічного факультету ЛНАУ;

- 2015–2018 рр. – завідувач кафедри інформаційних систем економічного факультету ЛНАУ;

- З 2019 р. до цього часу – доцент кафедри інформаційних систем та технологій факультету механіки та енергетики ЛНАУ.

Сфера наукових інтересів:

Моделювання економічних процесів в умовах розвитку аграрного виробництва та села. Підтримка прийняття рішень в умовах трансформаційних змін.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Методи дослідження операцій.

- Теорія систем та прийняття рішень.

- Вебтехнології та вебдизайн.

- Комп’ютерні технології з основами програмування.

Основні навчально-методичні та наукові результати:

Має близько 90 наукових публікацій, 87 публікацій навчально-методичного характеру, 1 монографію. Керівник студентської наукової роботи за тематичними напрямками.

Керівник НДР кафедри інформаційних технологій на тему «Моделювання економічних процесів в умовах розвитку аграрного виробництва та села» (2015–2018 рр.). У 2009–2014 рр. виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри інформаційних систем з наукової роботи, навчально-методичної роботи.

Здійснювала керівництво студентами, які зайняли призові місця в IІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

1. Богдан Рогаля – наукова робота на тему «Розвиток ринку електромобілів в Україні та світі: стан та перспективи» (напрям «Автомобільний транспорт», піднапрям «Економіка автомобільного транспорту»), диплом ІІ ступеня, 2018 р.

2. Ольга Живко – Всеукраїнська студентська олімпіада з інформаційних систем і технологій в обліку», диплом ІІ ступеня, 2017 р.

3. Мар’яна Галань – наукова робота на тему «Гармонізація стандартів управління якістю харчової продукції згідно вимог Європейського Союзу», диплом ІІ ступеня, 2015 р.

4. Олена Солімчук – наукова робота на тему «Управління трансформаційними процесами організаційних структур у сільському господарстві» Мінагрополітики за напрямом «Менеджмент», диплом ІІІ ступеня, 2014 р.

2017–2018 рр. – член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики (для студентів економічних спеціальностей) (Харків, ХАІ ім. Жуковського)

2017 р. – член апеляційної комісії ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з інформаційних систем і технологій в обліку (Миколаїв, МНАУ).

2014–2016 рр. – керівник Центру міжнародного співробітництва та академічної мобільності економічного факультету ЛНАУ.

2015–2018 рр. – керівник консультаційного Центру сприяння подачі електронних заяв під час проведення вступної кампанії ЛНАУ.

Член громадської організації «Українсько-американська асоціація працівників вищої школи».

Підвищення кваліфікації та стажування:

Академія гуманітарних наук ім. Олександра Гейштора у м. Пултуськ, Польща (2009–2010 рр).

Університет Бабелс-Болаї, м. Клуж-Напока, Румунія (2015 р.).

Участь в заходах в рамках програми Балтійського університету.

Участь в міжнародних весняних академічних школах ВASS-2017, BASS-2018, Україна.

Піврічне закордонне стажування в Старопольській Вищій Школі м. Кельце, Польща (10.05 – 11.11.2019 р.).

Проходження інтенсивного навчального курсу «IT-tech teachers: deep-dive to business» (SoftServe, Lviv, 8-9 листопада 2019 р.).

Проходження інтенсивного навчального курсу «Tech Summer for Teachers» (SoftServe, 16 червня – 17 липня 2020 р., 30 год).

Powered by Web Agency