Павло Миронович Луб, кандидат технічних наук, доцент

У 2001 році закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидат технічних наук з 2006 року. Дисертацію захищено 27 жовтня 2006 року у спеціалізованій вченій раді К 36.814.03 Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України, отримав диплом ДК №040640 від 12.07.2007 р.

Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році на кафедрі управління проєктами та безпеки виробництва факультету механіки та енергетики.

З 2018 року призначений на посаду доцента кафедри інформаційних систем та технологій.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти – 17 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2001–2005 рр. – аспірант заочної форми без відриву від виробництва кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського ДАУ;

2001–2005 рр. – зав. лабораторії з охорони праці кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського НАУ.

2005–2006 рр. – асистент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського НАУ.

2006–2008 рр. – старший викладач кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського НАУ;

2010–2013 рр. – в.о. доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2013–2018 р. – доцент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

З 2018 р. і до цього часу – доцент кафедри інформаційних систем та технологій Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за такими напрямами:

- Управління проєктами та програмами;

-  Моделювання адаптивних технологічних систем.

- Проєктування інформаційних систем для супроводу управлінських рішень.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування».

Читає курси лекцій, веде лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

- Алгоритмізація та програмування;

- Проєктування інформаційних систем;

- Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень;

- Якість програмного забезпечення та тестування.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має понад 160 публікацій, з них 130 наукових та 30 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus (Scopus – h-index=2, total citations=2).

Powered by Web Agency