Роман Іванович Падюка, старший викладач

У 2010 році закінчив з відзнакою Львівський національний аграрний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію магістра з механізації сільського господарства.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 6 років, у тому числі у даному закладі – 6 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2010–2011 – майстер виробничого навчання кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2011–2013 – провідний фахівець кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2013–2015 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2015–2018 р. – асистент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського НАУ;

2019 р. – асистент кафедри інформаційних систем та технологій Львівського НАУ;

Із вересня 2020 р і до цього часу – старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за такими напрямами: управління проєктами та програмами, проєктування інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень, моделювання процесів та систем.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології»

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів;

- Мережеві технології;

- Операційні системи та середовища програмування;

- Бази даних.

Основні навчально-методичні та наукові результати:

Має 33 публікації, з них 30 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Powered by Web Agency