Вадим Вікторович Пташник, в.о. доцента, кандидат технічних наук

У 2010 році з відзнакою закінчив Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність «Прикладна фізика», отримав кваліфікацію фізик прикладний.

Кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захищено 14 вересня 2014 року у спеціалізованій вченій раді К 55.051.04 Сумського державного університету.

Працює на кафедрі інформаційних систем та технологій з вересня 2018 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 8 років, у тому числі у ЛНАУ  – 5 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

грудень 2010 – грудень 2013 – аспірантура з відривом від виробництва НУ «Львівська політехніка», спеціальність 01.04.10 – «фізика напівпровідників та діелектриків»;

березень 2014 – червень 2014 – асистент, кафедра прикладної фізики та наноматеріалознавства НУ «Львівська політехніка»;

листопад 2014 – серпень 2015 – інженер ІІ категорії, кафедра фізичної та біомедичної електроніки ЛНУ  ім. І. Франка;

вересень 2015 – серпень 2016 – старший викладач, кафедра електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету;

вересень 2016 – серпень 2018 – в. о. доцента, кафедра електротехнічних систем Львівського національного аграрного університету;

від вересня  2018  і дотепер – в. о. доцента, кафедра інформаційних систем та технологій Львівського національного аграрного університету.

Сфера наукових інтересів:

Вчений веде дослідження за напрямами: технології «Розумного будинку», мікроконтролери та мікропроцесорна техніка, якість питної води та методи її контролю.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автомати та комп’ютерно інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Інтернет речей.

- Мікроконтролери.

- Інформаційні технології.

- Вебтехнології.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має 118 публікацій, з них 103 наукових та 15 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, патенти, колективні монографії.

Опубліковано 22 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science (Scopus – h-index=2, total citations=15; Web of Science – h-index=1, total citations=3).

Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих науковців у 2018–2019 роках.

Керівник гранту Президента України для молодих науковців Ф75/086-2018 на тему: «Ресурсозберігаюча технологія доочищення води у локальних системах питного водопостачання».

Виконавець гранту Президента України для молодих науковців Ф63/123-2016 на тему: «Наногібридизовані неорганічно-органічні структури для пристроїв електроніки нового покоління».

 

Powered by Web Agency