Андрій Володимирович Татомир, доцент, кандидат технічних наук

У 2003 році закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидат технічних наук з 2009 року. Дисертацію захищено 19 червня 2009 року у спеціалізованій вченій раді К 36.814.03 Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України, отримав диплом ДК №056593  від 16 грудня 2009 р.

Після завершення магістратури у 2004 р. працював молодшим науковим співробітником на кафедрі управління проєктами та безпеки виробництва. В тому ж році почав викладацьку діяльність в якості асистента кафедри енергетики.

2005–2008 рр. – аспірант кафедри енергетики.

У 2009 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Управління проєктами і програмами».

Із 2016 р. і до цього часу, не полишаючи викладацьку діяльність, працює в сфері надання комп’ютерних послуг як приватний підприємець.

З 2018 р. – в. о. доцента кафедри інформаційних систем та технологій.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямами:

- Об’єктно-орієнтоване проєктування інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень.

- Вебтехнології та вебдизайн.

- Моделювання процесів та систем.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Об’єктно-орієнтоване проєктування.

- Вебтехнології та вебдизайн.

- Методи аналізу та синтезу САК.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має 44 публікації, з них 32 наукових та 12 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus.

Успішно керує науковою роботою студентів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології», зокрема студент Сергій Кисіль у 2020 році зайняв І місце у конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Управління проєктами та програмами»).

Powered by Web Agency