Анатолій Миколайович Тригуба, завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

У 1999 році закінчив Львівський державний аграрний університет, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидат технічних наук з 2004 року. Дисертацію захищено 10 лютого 2004 року у спеціалізованій вченій раді К 36.814.03 Львівського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України, отримав диплом ДК №023170 від 14.04.2004 р.

Доктор технічних наук з 2017 року. Дисертацію захищено 26 жовтня 2017 року у спеціалізованій вченій раді Д 41.052.09  Одеського національного політехнічного університету Міністерства освіти і науки України.

Вчене звання доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва присвоєно у 2011 році.

Призначений на посаду завідувача кафедри інформаційних систем та технологій з 31 серпня 2018 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 20 років, у тому числі у ЛНАУ – 19 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2000–2003 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського ДАУ;

2004 р. – асистент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського ДАУ;

2004–2008 рр. – старший викладач кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського ДАУ;

2008–2018 рр. – доцент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2018 р. – в.о. професора кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

Із 31. 08. 2018 до цього часу – завідувач кафедри інформаційних систем та технологій Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямами:

- Управління проєктами та програмами;

- Проєктування інформаційних систем та систем підтримки прийняття рішень;

- Моделювання процесів та систем.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автомати та комп’ютерно інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Інтелектуальний аналіз даних;

- Моделювання систем;

- Управління ІТ-проєктами;

- Комп’ютерні технології з основами програмування.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має 239 публікацій, з них 217 наукових та 22 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 24 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science (Scopus – h-index=6, total citations=70; Web of Science – h-index=1, total citations=1).

Під його керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації (О.В. Боярчук, 2019 рік; О.В. Фтома, 2020 рік) та докторська дисертація (Р.Т. Ратушний, 2020 рік) за спеціальністю 05.13.22 – Управління проєктами та програмами.

Керує підготовкою 2 аспірантів за спеціальностями 122 «Комп’ютерні науки» (Н.Я. Коваль) та 073 «Менеджмент» (І.В. Кондисюк).

Є членом спеціалізованих вчених рад К 35.874.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 – Інформаційні технології та 05.13.22 – Управління проєктами і програмами, а також К 36.814.03 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.

Powered by Web Agency