Роман Васильович Чубик, доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент

У червні 1998 р. здобув кваліфікацію техніка-електроніка зі спеціальності «Ремонт та експлуатація електронно-обчислювальних машин» у Самбірському технікумі інформатики та обчислювальної техніки (диплом з відзнакою молодшого спеціаліста ВК № 10607947).

У грудні 2003 р. здобув кваліфікацію магістра з інженерної механіки зі спеціальності «Робототехнічні системи та комплекси» у Національному університеті «Львівська політехніка» (Диплом магістра ВК №23571221).

З квітня 2007 – кандидат технічних наук. Захистив дисертаційну роботу зі спеціальності 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів на тему «Адаптивна система керування режимами резонансних вібраційних технологічних машин» у раді Д 35.052.04 Національного університету «Львівська політехніка» (Диплом кандидата технічних наук ДК № 042269).

У травні 2012 рішенням атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри основ технологій (Атестат доцента 12ДЦ № 030810).

У листопаді 2012 – лауреат премії облдержадміністрації та обласної ради талановитим молодим ученим і спеціалістам за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 14 років, у тому числі у ЛНАУ – 2 роки.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2004– 2007 рр. – аспірант кафедри автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів Вінницького державного аграрного університету;

2008–2017 рр. – доцент кафедри машинознавства та основ технологій інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямом «Розробка нових та удосконалення існуючих адаптивних (екстремальних) систем керування віброприводами резонансних вібраційних технологічних машин».

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 126 «Інформаційні системи та технології», 151 «Автомати та комп’ютерно інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Основи автоматики;

- Мікропроцесори і мікроконтролери;

- Теорія інформації та кодування;

- Системи штучного інтелекту.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має 117 публікацій, з них 70 наукових, 14 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 монографія, 30 патентів України на винаходи і корисні моделі.

Опубліковано 2 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Powered by Web Agency