Тимочко Василь Олегович, завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук з 1995 року. Дисертацію захищено 19 жовтня 1995 року у спеціалізованій вченій раді ЛСГІ, отримав диплом КН №000302.

Вчене звання доцента кафедри сільськогосподарських машин присвоєно у 2000 році, отримав диплом ДЦ №000653 від 28.08.2000

Призначений на посаду завідувача кафедри управління проєктами та безпеки виробництва  31 серпня 2006 року.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 30 років, у тому числі у ЛНАУ – 30 років.

Основні етапи виробничої та науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

У 1986 році із з відзнакою закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію інженера-механіка.

1986–1990 рр. – інженер з ремонту машин, бригадир тракторно-рільничої бригади у агрофірмі ім. Леніна Нестерівського району Львівської області;

1990–1991 рр. – асистент кафедри механіки та графіки Львівського сільськогосподарського інституту;

1991–1994 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри надійності та ремонту машин ЛСГІ (керівник – д.т.н., професор О.Д. Семкович);

1994–1997 рр. – асистент кафедри сільськогосподарських машин;

1997–2001 рр. – доцент кафедри сільськогосподарських машин;

2001–2006 рр. – доцент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК.

З 2006 року – завідувач кафедри управління проєктами та безпеки виробництва.

Упродовж 1998–2000 рр. був учасником міжнародного проєкту TACIS Європейського союзу (зовнішнім експертом) зі створення Львівської аграрної дорадчої служби.

З 2002 р. є членом спеціалізованої вченої ради К36.814.03 із захисту кандидатських дисертацій у ЛНАУ.

З 2003 р. є членом Української асоціації управління проєктами (національне відділення Міжнародної асоціації управління проєктами).

У 2011 році нагороджений Почесною Грамотою Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямами:

- Проєктування систем безпеки виробництва, удосконалення систем управління охороною праці;

- Моделювання процесів формування травмонебезпечних та аварійних ситуацій процесів та систем;

- Управління проєктами та програмами.

Навчальна робота:

Навчання студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка» та ін.

Читає курси лекцій, веде лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

- Безпека життєдіяльності та охорона праці;

- Охорона праці в галузі та цивільний захист;

- Управління проєктами.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має понад 250 публікацій, з них 5 навчальних посібників і монографій, статті, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, інші наукові та навчально-методичні публікації, 2 патенти на винахід.

Опубліковано 1 статтю у періодичному виданні, яке включене до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Powered by Web Agency