Березовецький Андрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент

Кандидат технічних наук з 1998 року. Рішенням спеціалізованої вченої ради Луцького національного технічного університету Міністерства аграрної політики України присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Отримав диплом ДК №001709 (протокол №15-08/8 від 11 листопада 1998 року).

Вчене звання доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в агропромисловому комплексі присвоєно 23 грудня 2002 року рішенням атестаційної комісії (протокол №5/32Д). Атестат доцента – серія ДЦ №006194.

В 1967 році вступив і в 1972 закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Свою фахову діяльність розпочав у 1972 р. майстром Радехівської пересувної механізованої колони тресту «Львівспецсільгоспмонтаж» (Нестеровська дільниця), пізніше працював на посаді інженера-конструктора Львівського ремонтно-механічного заводу.

1973–1974 рр. – служба в Армії  (ГРВН).

З 1974 року працює у Львівському сільськогосподарському інституті спочатку інженером, потім старшим інженером Студентського проєктно-технологічного бюро.

З жовтня 1983 року розпочав свою педагогічну діяльність на кафедрі охорони праці і виробничого навчання науковим співробітником за господарським договором, асистентом, старшим викладачем, в.о. доцента і з 2002 року – доцентом кафедри управління проєктами та безпеки виробництва.

За сумісництвом з 1995 до 1998 року працював у деканаті факультету механізації с.-г. методистом заочної форми навчання, з 2000 до 2007 року і з вересня 2010 до 30 червня 2014 року – заступником декана факультету заочної освіти.

Стаж науково-педагогічної роботи у ЛНАУ – 36 років.

Сфера наукових інтересів:

Методологічні основи навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності та охорона праці», «Охорона праці в галузі та цивільний захист»

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Читає курси лекцій, веде лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

- Безпека життєдіяльності та охорона праці;

- Охорона праці в галузі та цивільний захист;

- Ергономіка.

Основні навчально-методичні та наукові результати:

Має понад 130 наукових публікацій, є співавтором 24 навчальних посібників і 1 підручника.

Powered by Web Agency