Городецький Іван Миколайович, кандидат технічних наук, доцент

У 1995 році з відзнакою закінчив Львівський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Механізація сільського господарства», отримав кваліфікацію інженера-механіка.

Кандидат технічних наук з 2007 року. Дисертацію захистив 15 березня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки України, отримав диплом ДК №041617 від 14.06.2007 р.

Вчене звання доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва присвоєно 14 квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти – 24 роки.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладі вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

1995–1997 рр. – асистент кафедри сільськогосподарських машин в ЛДСГІ;

1997–1999 – аспірант денної форми кафедри технології металів Львівського ДАУ;

2000–2011 рр. – асистент, старший викладач, в.о. доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2000–2009 рр. – науковий співробітник Інноваційного центру Львівського НАУ;

З 2011 р. – доцент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

З 2017 р.  – заступник декана факультету механіки та енергетики  Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів:

- моделювання процесів формування травмонебезпечних та аварійних ситуацій; удосконалення системи управління охороною праці;

- дослідження процесів і технічних засобів, управління проєктами та програмами агропромислового виробництва.

Навчальна робота:

Навчання студентів спеціальностей 208 «Агроінженерія», 133 «Галузеве машинобудування», 126 «Інформаційні системи та технології», 274 «Автомобільний транспорт», 073 «Менеджмент»,051 «Економіка» та ін.

Читає курси лекцій, веде лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

- Безпека життєдіяльності та охорона праці;

- Охорона праці в галузі та цивільний захист;

- Інформаційне забезпечення АПК.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має понад 200 публікацій, з них 7 навчальних посібників і монографій, 3 патенти на винахід, інші наукові та навчально-методичні публікації, статті, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 5 статей у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus/Web of Science.

Проходив міжнародні стажування в Університеті штату Пенсильванія (США), Вроцлавському аграрному університеті, Старопольській вищій школі (Республіка Польща). Проходив стажування в Головному навчально-методичному центрі Держпраці України (з охорони праці), Національному університеті біоресурсів і природокористування України (підвищення кваліфікації деканів).

Powered by Web Agency