Ковальчук Юрій Олексійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

У 1985 році із відзнакою закінчив Львівський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», отримав кваліфікацію вчений агроном.

Кандидат сільськогосподарських наук з 1994 року. Дисертацію захищено 22 квітня 1994 року у спеціалізованій вченій раді К 120.74.01 Львівського державного сільськогосподарського інституту Міністерства аграрної політики України, отримав диплом КН №006190 від 22.04.1994 р.

Вчене звання доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва присвоєно у 2012 році, диплом доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва ДЦ №032073 від 26.9.2012р.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – 30 років, у тому числі у ЛНАУ – 30 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

1986–1989 рр. – старший лаборант кафедри загального землеробства;

1990–1993 рр. – аспірант з відривом від виробництва кафедри загального землеробства Львівського СГІ;

1995 р. – асистент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського ДАУ;

1996–2003 рр. – старший викладач кафедри управління проєктами та безпеки виробництва в АПК Львівського ДАУ;

2003–2012 рр. – в.о. доцента кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

2012 р. – доцент кафедри управління проєктами та безпеки виробництва Львівського НАУ;

1996–2000 рр. – учасник українсько-американського проєкту РРМР «Захист рослин і застосування пестицидів»;

1998–2002 рр. – зовнішній експерт з питань рослинництва Львівської аграрної дорадчої служби.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямами:

- Охорона праці і техніка безпеки при застосуванні пестицидів та агрохімікатів у агропромисловому виробництві.

- Безпека життєдіяльності людини в сучасному урбанізованому середовищі.

Навчальна робота:

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 193 «Геодезія та землеустрій», 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та виноградарство», 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Читає курси лекцій, веде лабораторні та практичні заняття з дисциплін:

- Охорона праці та безпека життєдіяльності;

- Охорона праці в галузі та цивільний захист;

- Ергономіка.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має 53 публікації, з них 36 наукових та 17 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Powered by Web Agency