Мягкота Степан Васильович, завідувач кафедри, професор, доктор фізико-математичних наук

У 1976 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність «Оптика і спектроскопія», отримав кваліфікацію «фізик-оптик».

Доктор фізико-математичних наук з 2005 року. Дисертацію захищено 2005 року у спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету ім. І. Франка.

Стаж науково-педагогічної роботи у ЛНАУ – 15 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

1983–1984 рр. – молодший науковий співробітник науково-дослідного сектору у Львівському державному університеті ім. І. Франка.

1984–1987 рр. – аспірантура з відривом від виробництва у Львівському державному університеті ім. І. Франка, спеціальність 01.04.10 – фізика твердого тіла.

1988–2005 рр. – асистент, старший викладач, доцент, в.о. професора кафедри фізики Львівської національної академії ветеринарної медицини.

З 2005 р. – завідувач кафедри фізики та інженерної механіки Львівського національного аграрного університету, професор.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямом «Спектрально-люмінесцентні властивості об’єктів неорганічного та біологічного походження».

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисципліни «Фізика».

Основні навчально-методичні та наукові результати

Автор та співавтор близько 300 науково-методичних публікацій, з них 4 патенти, 14 навчально-методичних видань, 1 монографія, 1 підручник і 2 навчальні посібники. Наукові праці опубліковані у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Опубліковано 32 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. У міжнародній науковій періодиці процитований понад 450 разів.

Powered by Web Agency