Пономаренко Олександр Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізики та інженерної механіки Львівського національного аграрного університету

У 1976 році закінчив фізичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка за спеціальністю «Оптичні прилади і спектроскопія» з присвоєнням кваліфікації «Фізик-оптик».

Кандидат фізико-математичних наук (спеціальність 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла) з 1983 року, тема дисертації «Деякі задачі про концентрацію пружних і термопружних напружень». Дисертацію захищено 1983 року у спеціалізованій вченій раді Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

Стаж науково-педагогічної роботи – 41 рік, з них у ЛНАУ – 18 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

1979–1987 рр. – асистент кафедри теоретичної механіки Національного університету «Львівська політехніка».

1987–1991 рр. – старший викладач кафедри теоретичної механіки Національного університету «Львівська політехніка».

1991–2002 рр. – доцент кафедри теоретичної механіки Національного університету «Львівська політехніка».

Із 2002 р. – доцент кафедри фізики та інженерної механіки Львівського національного аграрного університету.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямом «Концентрація напружень в деталях конструкцій, послаблених різного роду отворами».

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія», 101 «Екологія», 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та виноградарство».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Фізика;

- Інженерна механіка (Теоретична механіка та механіка матеріалів і конструкцій);

- Опір матеріалів;

- Фізика з основами біофізики;

- Основи агрометеорології та кліматології.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Успішно керує науково-дослідною роботою студентів, зокрема:

- Романа Кирика, який зайняв ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Теоретична механіка» (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2016 р.);

- Івана Грача, який зайняв ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань «Математика та статистика» (спеціалізація «Механіка») (Львівський національний університет ім. І. Франка, 2019 р.);

- Романа Ляховича, який зайняв І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Теоретична механіка» (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2019 р.).

Успішно працює у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни: «Теоретична механіка» протягом останніх 20 років.

Член вченої ради факультету механіки та енергетики, заступник завідувача кафедри фізики та інженерної механіки.

Має понад 160 публікацій, з них 112 наукових та науково-популярного характеру, у тому числі 1 авторське свідоцтво, наукові праці, опубліковані у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, 51 навчально-методичне видання, 1 монографія.

Powered by Web Agency