Семерак Віктор Михайлович, доцент кафедри фізики та інженерної механіки, кандидат технічних наук

У 1986 році закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Механіка».

2004 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

1986–1990 рр. – інженер НДЛ кафедри механіки ЛДУ ім. Івана Франка.

1990–1996 рр. – науковий співробітник НДЛ кафедри механіки ЛДУ ім. Івана Франка.

1996–1999 рр. – аспірант кафедри механіки.

1999–2003 рр. – науковий співробітник кафедри механіки.

З 2003 р. – асистент кафедри вищої математики ЛДАУ.

З 2006 р. – в. о. доцента кафедри вищої математики ЛДАУ,  з 2012 р. – доцент цієї ж кафедри.

З 2012 р. –доцент кафедри фізики та інженерної механіки.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за напрямами:

- Напружено-деформований стан у твердих тілах при дії механічного та теплового навантаження;

- Теплові задачі тертя.

Навчальна робота

Навчає фахівців за спеціальностями: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія»,  274 «Автомобільний транспорт»,  133 «Галузеве машинобудування», 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Читає курси лекцій, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін:

- Теоретична механіка;

- Інженерна механіка;

- Механіка матеріалів та конструкцій.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Має 60 публікацій, опублікованих у вітчизняних та міжнародних фахових виданнях, а також навчально-методичні розробки.

Опубліковано 4 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Powered by Web Agency