Василів Христина Броніславівна, доцент кафедри, кандидат технічних наук

У 1982 році закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка, спеціальність «Фізика», отримала кваліфікацію «Фізик. Викладач фізики».

Кандидат технічних наук з 2002 року. Дисертацію захищено 2001 року у спеціалізованій вченій раді Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України.

Стаж науково-педагогічної роботи у ЛНАУ – 15 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладах вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

2004–2008 рр. – в.о. доцента кафедри фізики Львівського державного аграрного університету.

З 2008 р. – доцент кафедри фізики та інженерної механіки Львівського національного аграрного університету.

Сфера наукових інтересів

Веде дослідження за напрямом «Вивчення трибологічної та трибокорозійної поведінки металів, механізмів та кінетики їх механічного та корозивно-механічного пошкодження в агресивних середовищах».

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 208 «Агроінженерія», 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування».

Читає курси лекцій, веде лабораторні заняття з дисциплін:

- Фізика;

- Метеорологія;

- Електричне освітлення та опромінення.

Основні навчально-методичні та наукові результати

Автор та співавтор 127 публікацій, з них 120 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, 3 патенти, 4 навчально-методичні видання.

Автор та співавтор 35 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Powered by Web Agency