Гошко Зіновій Орестович, кандидат технічних наук, доцент

Народився 6 червня 1968 року в с. Підбережжя Болехівського району Івано-Франківської області.

З 1975 до 1985 рр. навчався в Дублянській середній школі.

Після закінчення школи у 1985 р. вступив до Львівського державного сільськогосподарського інституту на спеціальність «Механізація сільського господарства». В 1986–1988 рр. служив в армії.

З 1990 до 1992 рр. працював на 1/2 ставки лаборантом на кафедрі сільськогосподарських машин. У 1992 р. закінчив з відзнакою Львівський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Після закінчення інституту працював асистентом на кафедрі сільськогосподарських машин Львівського ДСІ.

1992–1995 рр. – навчався в очній аспірантурі при кафедрі сільськогосподарських машин ЛДТУ.

В 1995 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.20.01. – механізація сільськогосподарського виробництва на тему «Дослідження технологічного процесу збирання плодів тросовим струшувачем віброударної дії».

1992–1999 рр. – працював асистентом кафедри сільськогосподарських машин.

1999–2008 рр. – працював на посаді в.о. доцента кафедри сільськогосподарських машин Львівського ДАУ.

З 2008 р. – доцент кафедри сільськогосподарських машин.

За період навчання та роботи опублікував 62 статті у наукових виданнях, видав 1 навчальний посібник та отримав 5 патентів та авторських свідоцтв на винахід.

Бере активну участь у волонтерській діяльності.

Підвищення кваліфікації

Сертифікат №45-к/01 про стажування від 25.07.2018 на базі Львівської філії Укр НДІПВТ ім. Л. Погорілого.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: п.п. 30.2, 30.3, 30.10, 30.13, 30.14, 30.15.

30.2): 1.Гошко З., Крупич О., Крупич Р. Дослідження фізико-механічних властивостей плодів лісових горіхів. Вісник ЛНАУ: агроінженерні дослідження. 2017. №21. С. 30-38.

2.Гошко З., Панасюк О., Панасюк Р., Гошко О. Вплив фізико-механічних властивостей сої на процес її збирання. Вісник ЛНАУ: агроінженерні дослідження. 2017. №21. С. 44-51.

3. Гошко З.О., Семен Я.В., Магац М.І., Гошко О.В. Фізико-механічні властивості сої, та їх вплив на процес збирання. Сільськогосподарські машини. Луцьк Випуск 39. 2018. Ст. 25-34.

4. Кузенко Д.В., Семен О.Я., Гошко З.О., Семен Я.В. Дослідження розмірно-масових показників зубків часнику. Сільськогосподарські машини. Луцьк Випуск 39. 2018. С. 86-93.

5. Гошко З.О., Семен Я.В., Магац М.І., Гошко О.В. Фізико-механічні властивості сої, та їх вплив на процес збирання. Сільськогосподарські машини. Луцьк Випуск 39. 2018. Ст. 25-34.

6. Магац М.І., Махоркіна Т.А., Гошко З.О., Дусан А.В., Синій С.В.. Експлуатаційні дослідження модернізованого мініагрегату. Сільськогосподарські машини. Луцьк. Випуск 39. 2018. Ст. 93-100.

30.3): 1.Хайліс Г.А., Горбовий А.Ю., Гошко З.О. Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів. Луцьк, «Ковельська міська друкарня», 1998. 267 с. ISBN 966-7667-61-4.

2.Гошко З.О., Гошко М.О., Крупич О.М., Василькевич О.М. Інженерія агропромислового виробництва у вимірах бережливості. Колективна монографія. Львів: ЛДАУ, 2006. 240 с.

3.Гошко З.О., Здобицький А.Я., Кузенко Д. В.Дорожні машини. Навчальний посібник. ЛНАУ. 2016.  115 с.

4.Кузенко Д.В. Крупич О.М., Гошко З.О. Будівельні машини : навч. посіб. ЛНАУ. 2017. 307 с.

30.10): Заступник завідувача кафедри сільськогосподарської техніки з наукової роботи (з 2009 р.).

30.12): 1.Устройство для испытания коры дерева при сжатии А.С. № 1810787 SU: МКП G01 N 03/08 №и 4940787|28 ; заявл. 23.04.1991; опубл. 23.04.1993, Бюл. №15. 4с.

2.Стряхиватель плодов: пат.2081550 РФ: МКП А01 D 46/26. №и93055702/13; заявл. 14.12.1993; опубл. 20.06.1997, Бюл. №17. 6с.

3.Струшувач вібраційної дії:  пат. на винахід 24296А Україна: МПК А01D 46/26, А01D 51/00 №и97041526; заявл. 01.04.1997; опубл. 07.07.1998, Бюл. №19. 4с.

4.Роторна дробарка вентиляторного типу пат. на корисну модель 40813 Україна: МПК В02С 4/08, В02С 25/00 №и200813738; заявл. 28.11.2008; опубл. 27.04.2009, Бюл. №8. 4с.

5.Петля-захват струшувача плодів: пат.139081 Україна: МПК А01D 46/26. №и201904341; заявл. 22.04.2019;опубл. 26.12.2019, Бюл. №24. 3с.

30.13): 1. Синій С.В., Гошко З.О. Інженерні мережі. Конспект лекцій. Луцьк: Ред.-вид. від. ЛНТУ, 2008.-102с.

2. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Машини і обладнання АПК» (розділ 1) для студентів факультету механіки та енергетики за напрямом підготовки «Енергетика сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»./ Гошко З.О., Семен Я.В., Крупич О.М.// Львів.: ЛНАУ, 2011. 68 с.

3. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Машини і обладнання АПК» (розділ 2) для студентів факультету механіки та енергетики за напрямом підготовки «Енергетика сільського господарства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»./ Гошко З.О., Семен Я.В., Крупич О.М.// Львів.: ЛНАУ, 2011. 44 с. «Бакалавр»

30.14): 1. Керівництво студентом В.О. Гоциком, який отримав диплом ІІІ ступеня у конкурсі  наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Досягнення та перспективи галузі с.-г. виробництва» (Кіровоградський НТУ 21.04.2016р.).

2. Керівництво студентом І.С. Джигановським, який отримав диплом ІІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Процеси машини та обладнання агропромислових підприємств» (Кіровоградський НТУ 11-13.04.2018 р.).

3. Керівництво студентом Н.В. Сухоруким, який отримав диплом ІІІ ступеня за перемогу в конкурсі наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання с.-г. продукції» (Кіровоградський НТУ 11-13.04.2018 р.).

4. Керівництво студентом Б.Б. Притулою, який зайняв 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва». (Кіровоградський НТУ 10-12 квітня 2019 р.).

6. Керівництво студентом О.К. Поздняковим, який отримав диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного.16-17 травня 2019 р.).

7. Керівництво студентом М.Р. Тріскою, який отримав диплом ІІ ступеня за перемогу в конкурсі наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів «Досягнення та перспективи галузі виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції» (Кіровоградський НТУ 10-12 квітня 2019 р.).

30.15):

1. Гошко З.О., Василькевич О.М. Подрібнювальна машина для кускових матеріалів. Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. №12, Львів 2012 р. С. 53.

2. Гошко З.О., Василькевич О.М. Вібраційна дробарка. Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. №12, Львів 2012 р. С. 54.

3. Семен Я.В., Крупич О.М., Гошко З.О., Кузенко Д.В., Здобицький А.Я., Пришляк О.Ф., Бардахівський Ю.В. Ґрунтовий канал. Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Вип.17. Львівський НАУ, 2017.  63 с.

4. Крупич О. М., Гошко З. О., Левко С. І., Крупич Р. О., Грушкевич Ю. В., Семен О. Я. Вимірювальна система для ґрунтового каналу. Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Вип. 17. Львівський НАУ, 2017. 62 с.

5. Гошко З. О. Малогабаритний плодозбиральний агрегат (МПА). Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Вип. 17. Львівський НАУ, 2017.  58 с.

6. Гошко З. О. Подрібнювально-змішувальна машина кускових матеріалів Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Вип. 17. Львівський НАУ, 2017. 59 с.

7. Магац М.І.  Мініагрегат для викопування картоплі / М.І. Магац, З.О. Гошко// Сільськогосподарські машини. Луцьк Випуск 42. 2019.

8. Магац М. І., Гошко З. О. Подрібнювальна машина для рослинних та нерудних матеріалів. Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Вип. 17. Львівський НАУ, 2019. С. 53.

Powered by Web Agency