Буртак Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, доцент

У 1999 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за освітньо-професійною програмою професійного напряму 6.0917 «Харчова технологія та інженерія», присвоєна кваліфікація бакалавра.

У  2000 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв і виноробства», присвоєна кваліфікація інженер-технолог.

Кандидат технічних наук з 2013 року. Дисертацію захищено 20 квітня 2012 року у спеціалізованій вченій раді К 36.814.03 Львівського національного аграрного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, отримав диплом ДК №011576 від 25.01.2013 р.

Вчене звання доцента кафедри сільськогосподарської техніки  присвоєно у 2020 році.

З 2020 року призначений на посаду доцента кафедри сільськогосподарської техніки.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладі вищої освіти – 19 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у закладі вищої освіти із зазначенням посади та місця роботи:

02–08. 2001 р. –лаборант кафедри механіки, переробки і зберігання с.-г. продукції Львівського ДАУ.

2001–2003 рр. – асистент кафедри механіки, переробки і зберігання с.-г. продукції Львівського ДАУ.

2003–2013 рр. – старший викладач кафедри машинобудування Львівського НАУ.

2013–2020 рр. – в.о. доцента кафедри сільськогосподарської техніки Львівського НАУ.

З 2020 р. – доцент кафедри сільськогосподарської техніки Львівського НАУ.

Сфера наукових інтересів

Вчений веде дослідження за такими напрямами:

- Обґрунтування параметрів робочих органів подрібнювальних машин;

- Дослідження та вибір матеріалів за тріщиностійкістю для виготовлення робочих органів машин і обладнання.

Навчальна робота

Здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 208 «Агроінженерія», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Читає курси лекцій, веде лабораторно-практичні заняття з дисциплін:

- Технології, машини та обладнання первинної обробки і зберігання с.-г. продукції;

- Технології та обладнання переробки с.-г. продукції;

- Машини і обладнання АПК.

Підвищення кваліфікації

Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Certyfirat 30 wrzesien 2019 r.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: п.п.  30.2, 30.12, 30.13, 30.13, 30.14, 30.15.

30.2): 1. Когут М.С., Буртак В.В. Оцінка тріщиностійкості чавунів для виготовлення деки розмельного обладнання. Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. 2011. Т. 1, №15. С. 408-415.

2. Шолудько В.П., Шолудько Я.В., Буртак В.В. Дослідження процесів в зоні контакту металів при граничному терті. Вісник ЛНАУ «Агроінженерні дослідження» Львів  2010. №14. С. 406-412.

3. Когут М.С., Кохана Т.М., Буртак В.В. Вплив зусилля затиску балкового зразка, защемленого біля концентратора на зародження та ріст ударно-втомної тріщини в ньому. Вісник ЛНАУ «Агроінженерні дослідження» Львів  2012. №16. С. 259-265.

4. Буртак В.В., Кохана Т.М., Гуменюк Р.В., Шеремета Р.Б. Модернізація та аналіз роботи дробарок зернових продуктів. Вісник Львівського національного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. 2017. №21. С. 124-128.

5. Буртак В.В., Когут М.С. Вибір термічно-зміцнених конструкційних сталей  для виготовлення молотків дробарок за тріщиностійкістю. Вісник НУ «Львівська політехніка» : Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні і приладобудуванні. Львів 2012р. С. 167-172.

30.12): 1. Дробарка: пат. 27216 Україна: МПК ВО2С 13/00. № 200705621; заявл. 22.05.07, Бюл. № 17. 6с.

2. Дробарка: пат. 36723 Україна: МПК ВО2С 13/00. № 200805020; заявл. 18.04.08, Бюл. № 21. 5с.

30.13): 1. Буртак В.В. Рінило І.Я. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із дисципліни «Технології та обладнання переробних виробництв», для спеціальності 208 «Агроінженерія». Львів: Львівський НАУ 2020. 82 с.

2. Буртак В.В. Методичні рекомендації для виконання самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Технології та обладнання переробних виробництв», для спеціальності 208 «Агроінженерія». Львів: Львівський НАУ 2020. 18 с.

3. Буртак В.В. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт із дисципліни «Технологія виробництва, переробки та зберігання с.-г. продукції», для спеціальності 133 «Галузеве машинобудування». Львів: Львівський НАУ 2020. 36 с.

4. Левко С.І., Буртак В.В. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із дисципліни «Машини і обладнання переробної галузі» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» ОС «Бакалавр» Львів: Львівський НАУ 2020. 24 с.

30.14): 1. Керівництво студентом О.К. Поздняковим, який отримав диплом ІІ ступеня за перемогу у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» 16-17 травня 2019 р. (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного).

2. Керівництво студентом Д.В. Плюваком, який отримав диплом ІІ ступеня за перемогу в конкурсі магістерських робіт науково-педагогічного спрямування зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» 17 травня 2019 р. (Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного).
3. Керівництво студентом В. Кульматицьким, який отримав диплом ІІ ступеня у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. (Чернігівський національний технічний університет).

30.15): 1. B. Diveyev, H. Cherchyk, O. Horbay, I. Kernytskyy, V. Burtak. DVA for the MEMS Devires // Materials 15th International Conference “Perspective technologies and methods in mems design” (Polyana (Zakarpattya)),  22 – 26 May 2019). Polyana-Svalyava (Zakarpattya). Ukraine. 2019. P. 52-55. (Scopus).

2. Керницький  І.С., Гуменюк Р.В., Шолудько Я.В., Буртак В.В., Березовецький С.А. Оцінка міцності склеєних композитних з’єднань із термонапруженою арматурою // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне матеріалознавство: ідеї, рішення, результати» Харків, ХНАДУ, 26-27.09.2019р.

3. Шолудько Я.В., Шолудько В.П., Янків В.В. Буртак В.В. / Види контролю та оцінки знань студентів // Матеріали Всеукраїнської науково-метод. конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти» / Кам’янець-Подільський: ПДАТУ–2012. С.312-317.

4. Шолудько Я.В., Шолудько В.П., Янків В.В. Буртак В.В. / Види контролю та оцінки знань студентів // Матеріали Всеукраїнської науково-метод. конф. «Проблеми підготовки фахівців-аграріїв в навчальних закладах вищої та професійної освіти» / Кам’янець-Подільський: ПДАТУ–2012. С.312-317.

5. Буртак В. Шляхи модернізації роторних дробарок / В. Буртак, П. Коруняк // Інженерія агропромислового виробництва: Вчені факультету механіки та енергетики – виробництву. 2008. Вип. ІІ. С. 62-63.

Powered by Web Agency