Левко Степан Іванович, старший викладач кафедри сільськогосподарської техніки

У 2006 р. з відзнакою закінчив навчання на факультеті механізації сільського господарства ЛДАУ за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

2006–2007 р. – інженер Західного філіалу ННЦ ІМЕСГ.

2008–2009 рр. – провідний спеціаліст банку «Ренесанс Капітал».

З 2009 р. – асистент кафедри сільськогосподарських машин.

2010–2012 рр. – навчався в аспірантурі ЛНАУ.

З 2019 р. – старший викладач кафедри сільськогосподарської техніки.

Наукова робота – «Обґрунтування параметрів преса рослинних матеріалів».

Підвищення кваліфікації

Піврічне стажування з 27.11.2017 р. до 28.05.2018 р. у Сільськогосподарському університеті імені Г. Коллонтая у Кракові (Польща) на факультеті інженерії виробництва та енергетики.

Види і результати професійної діяльності за спеціальністю відповідно до п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: п.п. 30.1, 30.2, 30.8, 30.12, 30.13, 30.14, 30.15.

30.1): Kuzenko D., Krupych O., Levko S., Mudryk K. Substantiation of the Working Surface Parameters of the Screw Press Drawing Block of Plant Materials. Renewable Energy Sources: Engineering, Technology, Innovation. Springer Proceedings in Energy. Springer, Cham 2018, p 895-905. (Web o fScience).

30.2): 1. Крупич Р., Кузенко Л., Крупич С., Левко С., Крупич О. Розмірні показники скелетних гілок дерев волоського горіха. Вісник ЛНАУ: агроінженерні дослідження. 2019. №23. С. 5-12.

2. Крупич О.М., Шевчук Р.С., Крупич Р.О., Левко С.І. Методики досліджень коефіцієнтів жорсткості та в’язкого опору деформуванню складових ручного віброударного струшувача плодів. Сільськогосподарські машини : зб. наук. ст.  Вип. 44. Луцьк. 2020. С. 92–102.

3. Крупич Р.О., Шевчук Р.С., Крупич О.М., Левко С.І. Дослідження зведеного коефіцієнта жорсткості плодових гілок дерев волоського горіха. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів, 2018. № 22. С.14‒21.

4. Крупич С., Крупич О., Кузенко Д. Левко С. Кінематичний аналіз роботи роторного ударного струшувача волоських горіхів. Вісник ЛНАУ, Агроінженерні дослідження. Львів: Львів. нац. аграр. університет, 2017. № 21. С. 91-101.

5. Крупич О., Левко С. Методика та прилад для визначення параметрів розкидного диска мінеральних добрив. Вісник ЛНАУ, Агроінженерні дослідження. Львів, 2015. С. 84-89.

30.8): Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Розробка проєктно-керованих інноваційних систем, ресурсоощадних технологій і технічних засобів у агропромисловому виробництві та його енергозбереженні» (ДР №0111U001251, 2012-2016 р.; ДР №0116U003179, 2017-2021) факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету.

30.12): 1. Петля-захват струшувача плодів: пат. 139081 Україна: МПК А01D 46/26. № и 201904341; заявл. 22.04.2019. опубл. 26.12.2019. Бюл. №24. 4с.

2. Формувальна головка преса рослинних матеріалів: пат. 94891 Україна: МПК В30В 11/24. №u201404785; заявл. 05.05.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. №23  4 с.

3. Спосіб визначення об’єму тіл неправильної форми: пат. 90702 Україна: МПК  G01F 17/00 Україна: 201314603; заявл. 13.12.2013; опубл. 10.06.2014, Бюл. №11. 4с.

30.13): 1. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із дисципліни «Сільськогосподарські машини» (розрахунковий курс) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». (у співавт. О.М. Крупича). 2018. 80 с.

2. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи «Обґрунтування технологічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи сільськогосподарської машини (знаряддя)» із дисципліни «Сільськогосподарські машини» (розрахунковий курс) для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія». (у співавт. О.М. Крупича). 2018. 56 c.

3. Методичні рекомендації для проходження практики в с.г. підприємствах студентами спеціальності 208 «Агроінженерія» ОС «Бакалавр» (у співав. Я.В.Семен, І.І.Барабаш, О.Ф.Пришляк). 2018. 48 с.

30.14): Керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком «Ґрунтообробні та посівні машини HORSCH» (з 2018 р.).

30.15): 1. Крупич Р.О., Шевчук Р.С., Крупич О.М., Левко С.І. Дослідження зведеного коефіцієнта жорсткості плодових гілок дерев волоського горіха. Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження. Львів, 2018. № 22. С.14-21.

2. Крупич О. М., Гошко З. О., Левко С. І., Крупич Р. О., Грушкевич Ю. В., Семен О. Я. Вимірювальна система для ґрунтового каналу / Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Випуск 17. Львівський НАУ, 2017. С.62.

3. Крупич Р. О., Шевчук Р. С., Крупич О. М., Левко С. І. Пристрій для визначення зведеного коефіцієнта жорсткості гілок плодових дерев / Вчені ЛНАУ: Каталог інноваційних розробок. Випуск 17. Львівський НАУ, 2017. С. 61.

4. Крупич О.М., Семен Я.В., Левко С.І. Пристрій для визначення дальності польоту частинки мінеральних добрив / Каталог інноваційних розробок №15, Львів 2015р. С.48.

5. Крупич О.М. Спосіб визначення об’єму тіл неправильної форми / Каталог інноваційних розробок №14, Львів 2014 р. С.63.

30.17): Стаж роботи 12 р.

Powered by Web Agency