Мар’яна Мирославівна Богач – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

У 1997 році закінчила механіко-математичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Математика», кваліфікація «Математик. Викладач».

У 2001 році закінчила Інститут післядипломного навчання Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з бухгалтерського обліку та аудиту».

З 1999 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективність сільського господарства і рівень життя населення».

У 2014 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Управління фінансовою санацією підприємств», «Актуарні розрахунки»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Фінансова санація та банкрутство підприємств».

У 2016 році пройшла підвищення кваліфікації у Львівському національному університеті ім. Івана Франка.

У 2017 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

У 2020 році пройшла підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Член редакційної колегії наукового видання Міжнародного науково-дослідницького проєкту співпраці «Fungovanie euroregionov karpatskeho, Tatry a Beskydy – Uspechy a perspektivy rozvoja» з реалізації частини цього проєкту на тему «Транскордонне співробітництво як вектор розвитку малого та середнього бізнесу України з країнами V-4».

Основні напрями наукових досліджень: ефективність сільського господарства; проведення фінансової санації та банкрутство підприємств.

Автор близько 50 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID 0000-0002-2710-4155.

Індекс Гірша в Google Академія – 1.

Основні публікації:

  1. Онисько С.М., Богач М.М. Особливості та перспективи організації страхової діяльності в АПК // Економічний вісник Національного гірничого університету.  Науковий журнал № 4 (64). 2018 р. (0,5 друк. арк.)
  2. Богач М.М. Організація страхової діяльності в агропромисловому комплексі: досвід країн V-4 / М.М. Богач, Р.І. Паславський /Scientific works: Cross-border cooperation as a vector of development of small and medium enterprises of Ukraine with the V-4 countries-2nd ISSUE. – Bratislava, 2019. – С. 178-186. (0,45 друк. арк.)
  3. Богач М.М. Теоретичні основи санаційного контролінгу / М.М. Богач, О.І. Сирота // Scentific works: Cross-border cooperation with V-4 countries as vector of development of small and medium business in Ukraine. Bratislava, 2016 – С. 15-22. (0,2 друк. арк.)
  4. Богач М.М. Санаційна реструктуризація сільськогосподарських підприємств / М. Богач, О. Садура // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК, 2016, № 23(1) – С. 156-163 (0,43 друк. арк.)
  5. Богач М.М. Перспективи розвитку біржового ф’ючерсного ринку в аграрній сфері економіки / О. Садура, М. Богач // Аграрна економіка: науковий журнал ЛНАУ, 2016, Т.9. № 1-2, – С. 58-63. (0,31 друк. арк.)
  6. Онисько С.М., Богач М.М.  Ефективність сільського господарства і рівень життя населення. Монографія Львів: Ліга-Прес, 2015. – 172 с.
  7. Богач М.М. Оцінка рівня життя сільського населення / М. М. Богач / Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Випуск 10 (37) – Ч.3 – 2013. – С. 53-63.
  8. Богач М. М. Економічна ефективність виробництва в сільськогосподарських підприємствах / Богач М. М. // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 260 : в 6 т. – Т. IІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 439‑445.
  9. Богач М. М. Ефективність сільського господарства та її вплив на величину доходів сільського населення / М. М. Богач // Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. – Львів, 2009. – № 4. – С. 16‑20.
  10. Богач М. М. Пенсійний фонд Жовківщини, реалії та перспективи / М. М. Богач // Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. – 2009. – № 16(2). – С. 154-158.
Powered by Web Agency