Георгій Владиславович Черевко – доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки.

1979 рік – з відзнакою закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту і розпочав трудову діяльність на кафедрі економіки.

1985 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Ефективність основних фондів скотовідгодівельних міжгосподарських підприємств» (Харківський державний аграрний університет ім. Докучаєва).

1989–1990 рр. – 11-місячне навчання на курсах англійської мови в м. Києві.

1993 рік – присвоєно вчене звання доцента.

1995 рік – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Зниження матеріаломісткості тваринницької продукції» (Інститут аграрної економіки НААН України).

1995 рік – піврічне стажування в університетах США з проблем ринкової економіки та методики викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах (Foreign Exchange Program, USDA).

З 1995 року – завідувач кафедри економіки.

З 1996 року – член Міжнародної асоціації сільськогосподарських економістів.

1996–1999 рр. – науковий консультант представництва у Львові одного з найбільших у США кооперативів «Land O’Lakes» з питань менеджмент-освіти та економічного аналізу сільськогосподарських підприємств та міжнародної консалтингової корпорації «RONKO» з питань економічної освіти фермерів і керівників реформованих господарств.

1997 рік – навчання у Вищій Баварській академії менеджменту (Німеччина) за спеціальністю «Менеджмент людських ресурсів» (Human Resources Management).

1998 рік – присвоєно вчене звання професора.

1998 рік – річне навчання в Люблінській рільничій академії (Польща) за програмою «Управління охороною навколишнього середовища згідно зі стандартами Європейського Союзу», організоване за участю Ruhrkole Bergbau AG.

1998–1999 рр. – начальник відділу міжнародних зв’язків Львівського державного аграрного університету.

1999–2009 рр. – проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету.

З 2002 року – дійсний член (академік) Української екологічної академії наук.

З 2008 р. – академік Академії наук вищої освіти України.

У 2008 році Указом Президента України присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

З 2009 р. – академік Академії економічних наук України.

Член Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (Польща).

Член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників від дня його заснування.

Кваліфікований експерт-дорадник з питань аграрної економіки та агробізнесу.

У 2017 році пройшов стажування в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).

У 2020 році пройшов підвищення кваліфікації в Навчально-науковому інституті заочної та післядипломної освіти Львівського національного аграрного університету. Тема: «Використання платформи ZOOM для дистанційного навчання та роботи. Користування платформою Moodle. Методика ведення заняття в дистанційному режимі».

Член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій у ЛНАУ.

2014–2020 рр. – член спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій Жешувського університету (Республіка Польща)

Виступав головою разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії.

Керівник наукової школи «Аграрна економіка та соціальний розвиток сільських територій» у Львівському національному аграрному університеті. Підготував 5 докторів економічних наук та 24 кандидати економічних наук.

2013–2019 рр. – головний редактор наукового фахового журналу ЛНАУ «Аграрна економіка».

З 2020 р. заступник головного редактора наукового фахового журналу «Аграрна економіка».

Член редколегії наукового фахового журналу ЛНАУ «Вісник ЛНАУ: Економіка АПК», член редакційної колегії наукового видання Zeszyty naukowe SGGW «Ekonomika i organizacja logistyki» (Польща), член редакційної колегії наукового фахового журналу «Annals of the polish association of agricultural and agribusiness economists» (Польща), член редакційної колегії наукового видання «Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne» (Польща).

Має державні відзнаки:

 • Грамоту Верховної ради України «За заслуги перед українським народом» (2006 р.);
 • Нагрудний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України (2006 р.);
 • Почесну відзнаку «За заслуги перед вищою сільськогосподарською школою у Варшаві» (ULS-SGGW, Польща, 2010 р.);
 • Пам’ятну медаль «За продуктивну співпрацю і вклад в розвиток університету» (Wyższa Szkoła Inzynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie, Польща, 2010 р.);
 • Медаль «За багаторічну співпрацю з асоціацією SERiA та внесок у розвиток польської аграрної академічної науки» (Польща, 2018 р.).

Читає навчальні дисципліни: для здобувачів ступеня доктора філософії – «Моделі аграрної економіки», «Кооперація в АПК», «Організація ринку сільськогосподарської продукції», «Європейська економічна інтеграція»; для студентів ОС «Магістр» – «Інтелектуальна власність», «Інтелектуальний бізнес»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Право інтелектуальної власності».

Коло наукових інтересів і напрямів досліджень охоплює проблеми ефективного розвитку економіки сільського господарства і АПК в цілому, фінансового менеджменту у суб’єктах господарювання, підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу та інвестицій, економіки природокористування, вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК, кооперації та інтеграції, агротуризму, питання державного регулювання ринкової економіки, менеджменту людських ресурсів, зрівноваженого розвитку сільських регіонів. Особливу увагу в останні роки приділяє проблемі євроінтеграції української економіки та визначенню ролі вітчизняного АПК в цьому процесі.

Науковим доробком Г.В. Черевка є понад 600 праць, в т.ч.: 30 монографій, 12 навчальних і практичних посібників, 17 брошур, 400 наукових статей, 125 праць навчально-методичного характеру (навчальні посібники та методичні вказівки і рекомендації щодо вивчення відповідних дисциплін), в т.ч. 17 програм навчальних курсів, рекомендованих до використання Наукметодцентром Мінагрополітики України.

Володіє польською, англійською і німецькою (зі словником) мовами.

ORCID ID: 0000-0002-0072-5816.

Scopus Author ID: 57216176721.

Web of Science Researcher ID AAF-8527-2021.

Індекс Гірша (h-index) у Scopus – 1.

Індекс Гірша (h-index) в Google Scholar – 13.

Основні публікації:

 1. Cherevko H., Kolodiichuk V., Kolodiichuk I., Popivniak R. Efficiency of logistics chain management in the grain product subcomplex of the agro-industrial complex of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.Vol. 20, Issue 1, 2020. Pp. 287-300.
 2. Khirivskyi R., Cherevko H., Yatsiv I., Pasichnyk T., Petryshyn L., Kucher L. Assessment and analysis of sustainability of the socio-economic development of amalgamated territorial communities of the region. European Journal of Sustainable Development. 2020. Vol. 9. No. 2. Pp. 569–578.
 3. Cherevko H., Cherevko I. Efficiency of niche agriculture in Ukraine. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Problemy Rolnictwa Światowego. Tom. 20 (XXXV), zeszyt 4, 2020: S. 18-28.
 4. Черевко Г.В. Державне регулювання діяльності агрохолдингів в умовах конкуренції в сільському господарстві. Аграрна економіка. 2019. – Т.12, № 1-2. – С. 8-16.
 5. Черевко Г., Глубіш Л. Організація взаємодії із стейкхолдерами: навч. посібник. Львів: Видавництво «Магнолія 2006», 2019. – 267 с.
 6. Черевко Г., Стефанюк У. Фермерські господарства України та розвиток їх трудового потенціалу. Львів: Ліга-Прес, 2018. – 248 с.
 7. Черевко Г., Савченко Є., Сиротюк К. Економічна ефективність використання сонячної енергії у сільськогосподарських підприємствах Львів. Ліга-Прес, 2016. – 220 с.
 8. Черевко Г.В. Державне регулювання ринкової економіки АПК: навч. посібник. К.: Знання, 2006. – 339 с.
 9. Черевко Г.В. Інтелектуальна власність: навч. посіб. К.: Знання, 2008. – 412 с.
 10. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В., Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О. Економіка підприємства: підруч. К. : Знання. 2010. 463 с.
 11. Черевко Г.В., Черевко І.В., Василенька Н.І. Економіка природокористування. Львів: Ліга-Прес, 2013. –700 с.
Powered by Web Agency