Галина Богданівна Іваницька – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

У 1989 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві».

З 1996 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2002 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічна ефективність іноземних інвестицій в АПК».

У 2005 році отримала вчене звання доцента.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Бакалавр»: «Економіка інвестицій», «Стратегія підприємства та управління витратами»; для студентів ОС «Магістр» – «Інноваційний розвиток підприємства».

У 2019 році пройшла стажування в Старопольській вищій школі (м. Кельце, Польща).

Основні напрями наукових досліджень: інвестиційна діяльність в сільському господарстві, ефективність сільськогосподарського виробництва.

Автор близько 118 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0002-7445-8984.

Основні публікації:

  • Іваницька. Г.Б. Іноземні інвестиції в АПК. ЛвЦНТІ Львів. 2002. – 268 с.
  • Черевко Г.В., Горбонос Ф.В., Павленчик Н.Ф., Іваницька Г.Б. Економіка підприємства. Львів: Навч. посіб./ За ред. Черевка Г.В. Львів: Апріорі, 2004. 384 – 26 с.
  • Черевко Г.В., Іваницька Г.Б., Горбонос Ф.В., Павленчик Н.Ф. Реформування вищої освіти в процесі євроінтеграції України. Наука і методика. Київ. Аграрна освіта 2006. №8. – С. 12-19.
  • Іваницька Г.Б. Іноземні інвестиції в АПК як чинник євроінтеграції України. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. Львів: ЛДАУ, 2007. №14 (1). – 360 с. – С. 3-12.
  • Іваницька Г.Б. Інвестиційна привабливість сільськогосподарських підприємств в умовах економічної кризи. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. Львів: ЛДАУ, 2009 №16 (2). 413 с. – С. 340-344.
  • Шурпенкова Р.К., Іваницька Г.Б. Аналіз ефективності інвестицій підприємств промисловості. Вісник університету банківської справи Національного банку України. Львів, 2010. №2(8). – С. 203-206.
  • Іваницька Г.Б., Шурпенкова Р.К. Оцінка ризикованості інвестиційного проекту з використанням різних способів і прийомів. Вісник Львівської комерційної академії. Збірник наукових праць. Серія економічна. Випуск 36. – Львів. 2011. – С. 458-462.
  • Більський І.Б., Іваницька Г.Б. Вплив інвестиційних чинників на розвиток агропромислового комплексу Львівської області. Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. №18. Львів: ЛНАУ, 2011. – С. 340-344.
  • Філімонова О. Б., Іваницька Г. Б. Сутність та формування інвестиційної стратегії підприємств: Наукові праці. Науково-методичний журнал. Вип. 235. Т. 247. Серія Економіка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 100 с. – С. 44-52.
  • Іваницька Г.Б. Формування інвестиційно-інноваційного потенціалу в аграрній сфері. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22-24 травня). Львів: Ліга-Прес, 2019. – 344 с. – С.212-214.
Powered by Web Agency