Зіновій Петрович Березівський – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства.

У 1999 році закінчив Львівський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент», кваліфікація – економіст-організатор зовнішньоекономічної діяльності.

Після здобуття вищої освіти у 1999–2000 рр. обіймав посаду лаборанта кафедри економічної теорії Львівського державного аграрного університету.

З 2000 року – на науково-педагогічній роботі.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК на тему «Економічний механізм формування виробничих витрат у скотарстві».

У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

Читає навчальні дисципліни: для студентів ОС «Магістр» – «Економічна політика», «Економічний ризик», «Економіка та організація діяльності об’єднань», «Венчурний бізнес»; для студентів ОС «Бакалавр» – «Економічна теорія», «Економічна теорія (Мікроекономіка)».

У 2017 році пройшов підвищення кваліфікації в Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Тематика підвищення кваліфікації: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності».

У 2019 році пройшов стажування в Старопольській вищій школі на економічному факультеті (м. Кельце, Польща).

Член спілки сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Основні напрями наукових досліджень: формування виробничих витрат у скотарстві; забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства; ефективність функціонування різних організаційно-правових форм господарювання у сільському господарстві.

Автор близько 160 наукових і навчально-методичних праць.

ORCID ID: 0000-0001-5731-1377.

Індекс Гірша у Google Академія – 7.

Основні публікації:

  1. Шолудько О. В., Біттер О. А., Березівський З. П. Ринок продукції скотарства: проблеми і перспективи. Львів: Українські технології, 2004. – 208 с.
  2. Березівський З. П. Економічний механізм формування виробничих витрат в скотарстві. – Львів: Українські технології, 2005. – 192 с.
  3. Березівський З. П. Обґрунтування нормативів виробничих витрат. Аграрна політика в умовах ринкової трансформації економіки агропромислового комплексу: колективна монографія; За заг. ред. П. С. Березівського. – Львів: Львівський держ. аграр. ун-т, 2006. – С. 203-213.
  4. Березівський П. С., Березівська О. Й., Березівський З. П., Садура О. Б., Особа Н. І. Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських виробничих структур різних організаційно-правових форм. – Львів, 2008. – 208 с.
  5. Березівський З. П., Березівська О. Й. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки. Агросвіт. 2010. № 6. – С. 2-9.
  6. Державне регулювання аграрної ринкової економіки та ринкових відносин у контексті реалізації концепції зрівноваженого розвитку сільських територій [Г. В. Черевко, І. В. Щербата, І. В. Черевко, З. П. Березівський та ін.; за заг. ред.. П. С. Березівського]. Організаційно-економічний механізм підвищення соціально-економічної ефективності функціонування АПК західного регіону України : колект. монографія. Львів : Український бестселер, 2011. – С. 238-277.
  7. Berezivskiy Z. P., Berezivska O. Y. Improve Organizational And Economic Mechanism Of Competitiveness Of Agricultural Enterprises. Modern problems of regional development: Collection of scientific articles, Vol. 1. Academic Publishing House of the Agricultural University Plovdiv, Bulgaria, 2014. – P. 148-151.
  8. Berezivskiy Z. P., Berezivska O. Y. Improving Forms of Agricultural Enterprises in Market Relations. Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. EDEX, Madrid, Espana, 2016. – P. 43-46.
  9. Березівський З. П., Березівська О. Й. Економічний стан виробництва продукції скотарства у сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Аграрна економіка. 2018. – Т. 11. № 3–4. – С. 76-81.
  10. Березівський З. П. Стан і перспективи зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області. Аграрна економіка. 2019. – Т. 12. № 3–4. – С. 49-54.
Powered by Web Agency