Надія Іванівна Василенька – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки.

2004 р. – з відзнакою закінчила економічний факультет Львівського державного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент організацій» із присвоєнням кваліфікації менеджера-економіста з правової діяльності.

2004 р. – зарахована аспірантом кафедри аграрної і міжнародної економіки.

2006 р. – проходила стажування у Рільничій академії м. Вроцлав (Польща).

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (Львівський національний аграрний університет).

У травні 2008 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Львівського національного аграрного університету Міністерства аграрної політики України присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2006 р. – асистент кафедри економіки підприємства і міжнародної економіки ЛНАУ.

З 2009 р. – старший викладач кафедри економіки підприємства і міжнародної економіки ЛНАУ.

2009–2011 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих вчених).

З 2014 р. – доцент кафедри економіки.

Читала навчальні дисципліни для студентів ОС «Магістр» – «Інтелектуальна власність», для студентів ОС «Бакалавр» – «Економіка природокористування», «Економіка підприємства».

2008–2015 рр. – здійснювала керівництво роботою студентського наукового гуртка «Економіст».

Коло наукових інтересів і напрямів досліджень охоплює теоретико-методологічні основи еколого-економічного розвитку сільських територій та його трудового потенціалу.

Опубліковано понад 57 наукових і 48 навчально-методичних праць.

Володіє англійською та польською (зі словником) мовами.

Основні публікації:

1. Черевко Г.В., Черевко І.В., Василенька Н.І. Економіка природокористування. Львів: Ліга-Прес, 2013. – 700 с.

2. Василенька Н. І., Черевко Г.В. Формування та використання персоналу в системі ресурсозабезпечення сільськогосподарських підприємств: монографія. Львів, 2008. – 209 с.

3. Василенька Н. І. Екологічні господарства – напрям гармонізації розвитку трудового потенціалу та природного довкілля сільських регіонів. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2008. №15. – С. 523-527.

4. Василенька Н. І., Щербата І.В. Екосоціальна складова концепції державної цільової програми сталого розвитку сільських територій на період до 2020 р. Інноваційна економіка. № 4, 2011 (23). – С. 274-278.

5. Василенька Н.І. Особливості розвитку та специфіка використання персоналу в аграрній сфері. Аграрна економіка. Т.5. №1-2. 2012. – С. 76-80.

6. Василенька Н. І. Органічне землеробство як складова диверсифікації сільськогосподарського виробництва. Вісник ЛНАУ: економіка АПК. 2012. №19 (1). 475 с. – С. 68-75.

7. Василенька Н. І. Паритетність міжгалузевих відносин та розширене відтворення трудового потенціалу в АПК. Аграрна економіка. Т. 6. № 1-2. 2013. – С. 66-69.

8. Василенька Н. І. Матеріальний добробут сільського населення: трудові виміри та особливості регулювання. Економіка АПК. №7. 2013 (225). – С. 105-112.

9. Василенька Н. І., Щербата І.В., Бернацька І.Я. Стратегія розвитку трудової активності сільського населення Львівської області. Аграрна економіка. 2014. Т. 7. № 1-2. – С. 26-34.

10. Василенька Н. І. Нові складові спільної аграрної політики Європейського Союзу. Вісник Львівського національного аграрного університету : економіка АПК. 2014. №21 (1). – С.183-188.

Powered by Web Agency